Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mitein nuoriso voit auttua

Ammatilliset valmistajat ta psihologit piettih muasteri-oppija TRIM-forumin ošanottajilla. // Kuva: Kuva otettu 64parallel.ru -nettišivulta

Severstal’-yritykšen nuoret ruatajat yheššä Karjalan ta Valko-Venäjän delegatijojen kera vietettih muutoma päivä Koštamukšen kaupunkipiirin alovehella. Kešäkuun 30. päiväštä – heinäkuun 2. päiväh šuaten jo šeiččemettä kertua ruatajan nuorison TRIM-2017-forumi piettih Kormilo-huuttorilla.

– Severstal’-yritykšen johtokunta tahtou, jotta ihmiset, kumpaset ruatah malmirikaštamokombinatilla oltais tehokkahat, voitais pityä yhteyttä ta šuaha uušie taitoja. Mie niise voin kertuo omašta kokemukšešta šekä oppie mitänih uutta. Miula še on hyvin tärkietä, šano TRIM-forumin avajaisissa šen ošanottajilla toimehpivon vieraš Denis Golubniči.

Forumin uattona Golubniči tuli Olenegorskin Olkon- ta Koštamukšen Karel’ski okatiš -yritykšien teknillisekši johtajakši.

Šamoin nuoret pojat ta tytöt tavattih mainittujen yritykšien piäjohtajan Maksim Vorobjovin. Vorobjov vaštasi nuorison monilukusih kyšymykših. Niin, forumin ošallistujat šuatih tietyä, jotta tuanoin piäjohtaja alko harraštua joušešta ampumista, a lapšena hänen himotti tulla šotilahakši. Kyšymykšeh, millä voijah auttua bisnessie Nuorisoneuvoštot, Maksim Vorobjov vaštasi näin:

– Mie olen varma, jotta Nuorisoneuvoštojen apuo tarvitah kolmella šuurella alalla – turvallisuon, effektiivisyön ta työryhmien muovoštamisen aloilla.

Olenegorskista tullut Anastasija Homutova, Olkon-yritykšen Nuorisoneuvošton jäšen, korošti forumissa:

– Meilä oli hyvin tärkietä tuttavuštuo Koštamukšen kollegoih, šentäh kun ei niin ammuin Olkon- ta Karel’ski okatiš -yritykšet yhissyttih. Nyt meijän tulou helpompi tulla yhekši joukokši kuin työššä, niin ni nuorisoaseissa.

Ammatilliset valmistajat ta psihologit piettih muasteri-oppija TRIM-forumin ošanottajilla. Harjotukšien aikana nuorie ihmisie opaššettih kuunnella iččie, ašettua etuoikeukšie, luatie piätökšie. Kaikki nämä uuvvet taijot autetah nuorisuo kuin työššä, niin ni, esimerkiksi, pereheššä. Forumin jälkeh šen ošallistujilla jiähäh uuvvet yštävät, kollegat, tärkiet tiijot šekä miellyttävät muistot lämpimäštä karjalaisešta kešäštä, kumpani forumin ruatopäivinä ilahutti kaikkie.

Šanakši, Valko-Venäjän delegatijo enšimmäistä kertua otti ošua TRIM-forumih. Ka Koštamukšen ta Glubokoje-kaupunkin nuoret tytöt ta pojat jo monta vuotta on oltu tuttavie. Vielä 2011 vuotena koštamukšelaiset ta valkovenäläiset valmissettih yhtehini projekti kokemušvaihošta kanšalaisjärještöjen välillä, niin ni šynty TRIM-forumi.

64parallel.ru -on-line lehti

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat