Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#27 (1367)


 • #27(1367) | LugemistuElina Potapova
  Karjalan Kielen Seuru piästi ilmoih seiččemenden karjalankielizen Muumi-kirjan “Muuminotkon Kylmykuu”. Karjalakse tevoksen kiändi Natalja Sinitskaja, čoma čomazet on luajittu Tuovi Lainen käil.

 • #27(1367) | Lugemistu   Karjalan Kielen Seura
  Karjalan Kielen Seuru piästi ilmoih ainavoluaduzen karjalazien tiedohussanoin kirjan “LOIHTIET - Sanan Vägi, karjalazet tiedohussanat”.

 • #27(1367) | PerindöOl'ga Ogneva
  Kurkijoven kyläs olii Andersininmäki-nimine usad’bu libo toizin sanojen Sonckan kodi on kuulužan suomelazen arhitektoran Lars Sonckan ainavo arhitektuurumustomerki Ven’al. Kaksikymmen viizi vuottu tagaperin kodi tahtottih riiččie. Sen nygöine emändy Lidija Ivanova osti koin hallokse, ga sil oli lepitty toine oza.

 • #27(1367) | Kul'tuuruOl'ga Dubitskaja
  Kezä on moine aigu, konzu lapset huogavutah opastundas da heil on äijy joudoaigua. Ku tämä aigu olis hyövykse, Priäžän etnokul’tuurizes keskukses luajittih etnoaktiivu libo etnoluageri školaniekkoih niškoi.

 • #27(1367) | HeimovelletElina Potapova
  Šoutjärven kyläs, čomal Oniegan rannal mennyt suovattan piettih erähänkerdaine vepsäläine Elonpu-pruazniekku.

 • #27(1367) | Kylän elämäUljana Tikkanen
  Jo 34 vuotta Tiikšin koulušša toimiu musejo. Lapšet koko piiristä tullah tutuštumah Tiikšin kylän istorijah.

 • #27(1367) | NeroPekka Mittojev
  Ammusista ajoista Kalevalan piiri on kuulusa ei ainuoštah omilla runonlaulunnan perintehillä, ka vielä i käsityömuasterien šuurella miärällä. Joka kyläššä oli omie muasterija, kumpaset luajittih venehie, veiččijä, kirvehie, kesselija ta vakkoja. Heijän tuottehet oltih kuulusie koko piirillä.

 • #27(1367) | Oma kieli, oma mieliOlga Melentjeva
  Perintehelliset karjalan kielen ta kulttuurin kešäkurššit piettih 10.–14. heinäkuuta Vuokkiniemen kyläššä. Tällä kertua ne oli järješšetty Vuokkiniemi – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä -ohjelman rajoissa.
Partn`ourat