Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sanan vägi

Jelena Junttila kirjan prezentatsien aigua. // Kuva: Kuva on otettu https://www.facebook.com/LOIHTIET/

Tevos kerdou karjalazes taigumuailmas da on luajittu Suomen Kansan Vanhat Runot -tevoksen pohjal. Sen suunnittelijannu da toimittajannu on Jelena Junttila. “Loihtiet” on kolmekieline kirju, sit on tekstua karjalan, suomen da ven’an kielel. Kai vahnat runomuvvos olijat tekstat on jätetty muga, ku net pandih mustoh XIX-vuozisual, a ezipaginat da sellitykset on kiännetty nygysuomekse da nyhykarjalakse, da vie kai tekstat on kiännetty ven’akse. Kniigas on 103 karjalastu tiedohussanua da net kai on juattu yheksäh tiemah. Kniigu on čoma, sen taittajannu oli Miina Lukkari.

Arhiivois on ruokos ylen äijy tiedohussanoi koskijua materjualua, ga niidy pidäs ozuttua kaikile rahvahile. Vähä ken karjalazisgi tiedäy, ku meil on moine suuri bohatus.

Mennyt vuozituhanzil karjalazii tiedoiniekkoi tundiettih ymbäri muailmas. Sanommo, vuvvennu 1100 rodivunnuh arabialaine muantiedoilii Al-Idrisi tunzi Tiedäjien muan libo toizin sanojen Karjalan. Myöhembä tiedoiniekat avvutettih lieččie Moskovan tsuariloin jalgoi.

Karjalan Kielen Seuru tahtou andua “vivirtysty” karjalazien perindöh da bohattah folklourah. Loihtiet-tevos on luajittu karjalan kielen da kul’tuuran elavuttamizen hyväkse.

Pahakse mielekse alguperästy karjalankielisty folklourua on piästetty ilmoih ylen vähä. Suomes karjalazii runoloi, luguloi kačottih suomelazekse perindökse. Muga ruattih sih huolimatagi, ku jo sadoi vuozii karjalazii Jevroupas da toizis mualois on pietty eri kanzannu da karjalan kieldy eri kielenny. Folklouran keriäjät 1870-luguh suate ei maltettu karjalua. Folklourua kerättih sil mielel, ku se on suomelastu perindyö. Sen periä aijemba ilmoih piästettylöis runolois on suomelastu vaikutustu da ebätarkažuttu. Vaste 1800-luvun loppuvuozikymmenil tilandeh algoi muuttuo. Ga yksikai rahvahah niškoi ei ole piästetty ilmoih äijiä alguperästy materjualua. Karjalankielizih niškoi nareko ei tahtottu piästiä karjalankielisty materjualua, sendäh ku tahtottih suomelastuo heijän kogonah, kui saamelazetgi.

Kniigan luadijan Jelena Junttilan sanoin mugah, täl kniigal häi tahtoi passiboija omii ezi-ižii da ozuttua heile omua kunnivoičustu. Kiännösruavon kauti hänel oli mahtuo sulavuo heijän mielimuailmah da olla sen vuitinnu.

 

Kniigan hindu on 30€. Tilata kniigat voibi seuran Jovensuun ja Helsinkin toimistolois tel. +358-44 500 2215, kirsti.karhinen@karjal.fi (paiči 11.7. - 16.7.) da tel. 0400 246 266, pertti.lampi@gmail.com.

Sežo voibi tilata net KKS:n verkolaukas: http://karjal.fi/.

Ližiä tieduo: Pertti Lampi, tel. 0400 246 266 ja pertti.lampi@gmail.com dai tevoksen toimittajal Jelena Junttilal: tel. +358 (0)400 20 28 26 da leena.junttila@tutka.net

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat