Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sonckan kodi

Nikita Ivanov tahtou luadie koin pihas havvupuuloin da juurien parkan. // Kuva: Ol'ga Ogneva

Kurkijoven kyläs olii Andersininmäki-nimine usad’bu libo toizin sanojen Sonckan kodi on kuulužan suomelazen arhitektoran Lars Sonckan ainavo arhitektuurumustomerki Ven’al. Kaksikymmen viizi vuottu tagaperin kodi tahtottih riiččie. Sen nygöine emändy Lidija Ivanova osti koin hallokse, ga sil oli lepitty toine oza.

Lidija Ivanova muutti Piiteris Karjalah tämän koin periä. Häi sanou, ku mieldyi sih hedi nähtyy enzimästy kerdua.

– Teijän ies on rakkahuon žertvu. Sih on kaksi syydy. Enzimäzekse, myö ukon Anatoli Fillipičanke pageimmo lapsis. Toizekse, kerras miellyin täh kodih, ku vai astuin pertih. Eigo ikkunoi olluh, eigo uksii, ymbäri kai oli kazvoitunnuh. Keldazet lehtet ymbäri da moine kaunehus. Minä ajattelin: kohendan koin, ga en vie tiedänyh, kui, da rubien täs kävelemäh pitkis pluat’ois čupus, sanelou Lidija Ivanova.

Inehmizel ni kerdua ei puuttunuh käveltä pertilöi myö pitkis pluat’ois. Ukko, kudai oli hänen enzimäzenny tuvennu da abuniekannu, kuoli hedi Kurkijovele muuttumizen jälles. Uvvel emändäl pidi kohendua kodii yksinäh. Elettih vaigieloi 1990-vuoziluvun alguvuozii, konzu jengat huovistuttih eigo penzielöi maksettu aigoin aijal. Ruadua pidi seiččemes huondestu yhtessähtostu ildua. Ei olluh nimittumua tieduo kois. Kyläs sidä sanottih vahnakse suomelazekse pertikse. Ihan petties Lidija Jevgenjevna tiijusti, ku tämä kodi ei ole ihan tavalline kodi.

– Meijän koin ominažuksii on paikallizien luonnonmateriualoin käyttö. Meijän koin jygei kivialužin on luajittu graniitas. Seinät – puolekse pilatus vestetys parres da obšivoittu lavval. Ikkunat ollah nelläh ilmančurah. Levo painau kaksi tonnua, sildy gu jogahine levokirpiččy painau kaksi kiluo. Oppikkuattos duumaija, kui hyvin tiettih lujusoppii sada vuottu tagaperin. Tämän stiilin toizennu ominažuksennu on se, ku taloi pidäy vältämättäh sulavuttua ymbäristöh, sanou Lidija Ivanovan bunukku Nikita Ivanov. Nuori mies auttau pidiä kodii kunnos, pidäy eksursieloi turistoile...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat