Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lehen toimittajašta kuštantamon johtajakši

Yli 20 vuotta takaperin Natalja Sinitskaja tuli ruatoh Oma Mua - lehen toimitukšeh. Vuuvvešta 2004 hiän on toimin lehen piätoimittajana. // Kuva: Olga Smotrova

Natalja Sinitskaja jo yli 20 vuotta on ruatan Periodika-kuštantamošša. Oman työtaipalehen täššä laitokšešša hiän alotti 1995 vuotena vielä Petroskoin valtijonyliopiston opaštujana.  Natalja on kulken toimituštyön kaikki aštehet tavallisešta toimittajašta alkuan lehen piätoimittajan virkah šuate. Natalja Sinitskaja oli miärätty Oma Mua -lehen piätoimittajakši 2004 vuotena ta täššä virašša hiän on toimin ihan nykypäivih šuaten. Šen lisäkši hiän on jo ušiemman vuuvven toimin Taival-almanahhan toimittajana.  Työn ohella Sinitskaja on aina aktiivisešti ošallistun kanšalaistoimintah. Jo kymmenie vuosie hiän on kuulun Karjalan Rahvahan Liittoh ta 2009–2011 vuosina oli ollun tuon järještön hallinnon johtajana.

Paičči šitä Natalja Anatoljevna kuuluu Karjalan piämiehen rinnalla toimijah Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien neuvoštoh šekä Šanaštokomiisih. Sinitskaja tunnetah šamoin kaunokirjallisuon kiäntäjänä ta kirjuttajana. Hiän on varšinki kiäntän tunnetun šuomelaisen kirjailijan Tove Janssonin lapšien Muumi-šarjan kirjoja karjalan kielellä.

Kilpailu kuštantamon johtajan virkah oli ilmotettu kešäkuušša. Muijen dokumenttien lisäkši ehokkahien piti valmistua ta esittyä kilpailuh kuštantamon kehityšohjelman. Heinäkuun lopušša arvoštelukunta, kumpaseh kuuluttih ministerijön asientuntijat, Periodika-kuštantamon ruatajat ta yhteiskuntatoimihenkilöt, oli kaččon kilpailuh lähetettyjä dokumenttija ta ilmotti kilpailun tulokšet. ”Periodikan” johtajakši oli yksimielisešti valittu Natalja Sinitskaja. Arvoštelijien mieleštä ehokkahan esittämä laitokšen kehityšohjelma on pätövä ta on valmissettu ylen asientuntovašti.

Iče Natalja Anatoljevnan šanojen mukah, hänen piätökšeh kilpailuh ošallistumisešta šuurešti vaikutti še, jotta hiän tunši omien kollegojen luottamušta ta kannatušta.

Šuurin oša ”Periodikan” ruatajista oli kannatettu Sinitskajan kandidaturin. Kuštantamon ruatajat kačotah ylen tärkiekši šitä, jotta johtajan virkah tulou ihmini, kumpasella kanšallisteema on hyvin tuttu ta kumpani šelväšti ymmärtäy kanšallislehistön toimintaerikoisuot. Toivotamma Natalja Anatoljevnalla intuo ta mäneššyštä uuvvešša virašša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat