Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Männyöštä tulovaisuoh

Männyöštä tulovaisuoh -nimini Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen projekti oli lähetetty Aktiivini polvikunta 2017 -kilpailuh. Projekti piäsi voittajien lukuh ta nyt šuau Timčenkon hyvänluajintafondin rahatukie.

Vienankarjalaisien, kuin ni vaikka min toisen kanšan, kulttuurin tärkienä ošana ollah käsityöammatit. Rahvahan ammatit ollah moniluatuset, luajokšie valmissetah omin käsin ta rikenemäpäh luonnon materialiloista: puušta, kankahašta, villašta, metallista. Kuin ni taitehen, kanšan käsityöammattien kehittymiseh vaikutettih kulttuuri, uškonta, ihmisen henkilökohtani himo.

Ammusina aikoina ammattija käytettih, jotta luatie elämän tarpehellisie esinehie. Niin, tuohešta luajittih vakkoja, tuijassuja, villašta tikutettih lämpimie vuatteita, vanutettih kuatanččoja. Nyt käsityöammattija käytetäh šuurin miärin šitä varoin, jotta koristua talo – tuohešta ta villašta luajitah kuvija, suveniirija.

Männyöštä tulovaisuoh -projekti esittäy käsityökurššija, kumpasissa nellän kuukauven aikana eläkeläisie ihmisie šekä heijän nuorie heimolaisie opaššetah ammattien uuših lajiloih. Kurššien avulla perintehelliset käsityöammatit šuahah kannatušta ta popularisointie. Ošallistumini projektih antau Kalevalan pos’olkan eläjillä ainutluatusen mahollisuon šuaha uušie tietoja käsityöammattien kahešša lajissa – työššä tuohen ta villan kera.

Projektin ošanottajie opaššetah vanuttua villua kuivin ta märin keinoin, luatie villa-akvarelija, valmistua omin käsin kaklahelmijä, šolkija, laukkuja, piiruštua kuvija. Harjotukšissa tuohen kera kurššilaiset tiijuššetah tuohen taikaominaisukšista, luajitah tuohešta magniittija, karamellimal’l’oja, lippahaisie, šiitä korissetah luajokšie veššännällä ta polttopiiruššukšilla.

Projektin lopušša šen järještäjät meinatah avata Männyöštä tulovaisuoh -näyttely. Šiinä esitetäh projektin ošanottajien luajokšie šekä esinehie Kotišeutumusejon varaštoista. Tämä ajatuš antau näyttelyn kävijillä mahollisuon nähä kalevalalaisien käsityömuasterien muutoman šukupolven ammattija. Projektin tulokšien mukah painetah Männyöštä tulovaisuoh -bukletti.

Projektih kučutah ämmöjä ta ukkoja punukkoineh, muamoja ta tuattoja lapšineh. Männyöštä tulovaisuoh -projektin ruato alkau tämän vuuvven šyyškuušša.

Lisyä tietuo VK-sosialiverkošton vk.com/id154043584 -šivulla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat