Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Teräškontie” valtasi Vienan kankahat

1) Tämänvuotisih Teräskontie -kilpailuih yhty noin 140 ošallistujua Karjalašta, Murmannin alovehelta ta Šuomeštaki.

Jo kolmatta kertua “teräškontiet” Koštamukšešta, Petroskoista, Murmannin alovehelta šekä Šuomen puoleltaki keräyvyttih Vuokkiniemen tienoilla. Tänä vuotena kilpailuh yhty 12 joukkuo ta kaikkieštah noin 140 ošallistujua.

Kilpailun ošallistujien piti ylittyä 4,5 kilometrin pitusen vaikien reitin.

Kilpailijat mitailtih voimieh nais- ta miešjuokšušša šekä joukkokilpailušša. Teräškontien reitit ollah niin vaikiet, jotta lapšie šiih ei hyväkšytä. Kilpailun ošallistujiksi voijah ilmottautuo 18 vuotta täyttänyöt ta vanhemmat ihmiset.   

Teräškontie on tovemmaštah kova kilpailu pohjoisluonnon oloissa, missä kilpailijat kokeillah voimie ta keštokykyjä. Jo ičeštäh šuapumini tällä paikalla on oman iččien voitto.

Teräškontien elinaloveh on šielä, minne on vaikie ta toičči mahotointa piäššä.  Še on aikamoini kokemuš niillä ihmisillä, kumpaset on totuttu sivilisatijon hyvih. Tiälä ei toimi telefoni, nettiyhteyveštä pakajamattakana. Matalla tännepäin ei ole penša-ašemie eikä kauppoja. Ympärillä on vain karjalaini taigameččä.

Karjalan ankara luontoki lisäsi vaikeušaštetta kilpailuh. Reitillä on monituisie luonnollisie ta keinotekosie ešteitä. Luonto on kekšin omie: kuatunuita puita, jyrkkie vuaroja, kavaloja šuomättähie... Šen lisäkši järještäjät oli ašetettu piikkilanka-aitoja, rataškumikašoja, nuoraverkkoja. Kova vihma ta vilu tuuli täyvennettih kuvua. Mitein pärjyäy šemmosissa oloissa? Pivon järještäjät koroššetah, jotta täššä kilpailušša ei ole heikkoja eikä hävijie, ei tiälä ole epätoivosie eikä ieš välinpitämättömie. Jokahini tänne tullut ošallistuja jo ičeštäh on voittaja.

Vielä ennein kilpailun alkuo tuli šelväkši, jotta tämänvuotini joukkojuokšu on erikoisen vaikie. Ošallistujat yritettih pisyö taisteluhenkeššä, kannatettih ta potrissettih toini toistah. Enšišijah teräškonteijen piti voittua omat pelot ta epäilyt, ka toisualta terveh kilpailuhenki on tärkie joka kilpailušša. Vaikiešta reitistä huolimatta kaikki ošallistujat oli piäšty kilpailun loppuh. Luoteisošan liäkärikeškukšen liäkärit oli oltu ympäri päivän kilpailupaikalla, ka onnekši kilpailu mäni ilmain vakavie vammoja.

Teräškontie lahjotti kaikilla ošallistujilla äijän hyvyä mieltä. Kilpailušša šuatuja positiivisie vaikutelmie riittäy pitäkši aikua, koroššettih kilpailijat. Monet heistä kotihis lähtiessäh šanottih, jotta varmašti tullah uuvveštah.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat