Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Vanha tuttu” piäsi ilmah

Laita mopikkah “Sattuman” lauluja

“Vanha tuttu” on Sattuma-folkryhmän uuvven al’pumin nimi. Še on jo šeiččemeš CD-levy vuuvvešta 2003 alkuan, konša ryhmä oli peruššettu.

Šamoin “Vanha tuttu” on uuvven laulun nimi, kumpani kuuluu uuteh CD-levyh. Šen lisäkši šielä on vielä šeiččemen lauluo ta viisi musiikkišävellyštä.

Levyn kanšikuvalla näkyy tuttu näkö, vain še on niin muutettu, jotta voit vain arvata – še on Arto Rinne. Tämmösen kuvan kekši ta valmisti kuvataiteilija Aleksei Maksimov. Kanšikuva hyvin liittyy Vanha tuttu -nimiseh lauluh.

– Vanha tuttu -laulu kertou šiitä, jotta ihmiset liijan äijän aikua vietetäh internetissä. Monilla še ošittain tahi äšen kokonah korvuau tovellista elämyä, šelitti Arto.

Laulun mukah on kuvattu musiikkivideo. Virtualielämän ideja innoššutti koštamukšelaista muusikkuo, kuvuajua ta ohjuajua Artur Jefremovie. Miehellä šynty ajatuš, mitein šais esittyä laulun teemua.

– Myö elämmä šitä aikua, konša melkein jokahini käyttäy mopikkua. Nykyaikaset telefonit ollah šemmoset, jotta niijen avulla myö voimma kuvata, ottua valokuvie, šeuruššella ihmisien kera, ket ollah eri puolilla muajilmua. Aika šekautuu ihmisien välisih šuhtehih. Eryähät jo ei šuateta šeuruššella toini toisen kera eikä voija kirjuttua toisilla, hyö ošatah vain painua “tykkyän” tahi ”en tykkyä”. Juuri šiitä, miun mieleštä, pitäis kuvata musiikkivideo, kerto Artur Jefremov.

Ohjuaja iče kekši melkein kokonah videon juonie ta järješti kuvaukšet äšen helikopterilta. Kuvaukših otettih ošua ryhmän tuttavat ta yštävät.

CD-levyn tuotantuo tuki Karjalan Šivissyššeura.

Nyt ihmiset jo ei oššeta niin äijän levyjä, kuin ennein, ka kuiteski ”Sattuman” artistat toivotah, jotta uuši CD-levy miellyttäy kuin folkryhmän vanhoja yštävie, niin ni löytäy uušie kuuntelijoja.

Pisykkyä kanšallisien kultuuritapahtumien uutisien jäleššä ta varmašti kohta Petroskoissa esitetäh uuši Vanha tuttu -levy. Šiitä tulou vielä yksi hyvä šyy vaštautuo ta näkeytyö vanhojen tuttujen kera šekä ihailla hyvyä musiikkie.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat