Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Rahvahan Liitto šuau Venäjän presidentin tukie

// Kuva: Aleksandr Podjel'ski

Karjalan Rahvahan Liitto on kehittän kyykkä-pelie Karjalašša vuuvvešta 2013 ta on piäššyn tällä alalla hyvih tulokših. Pualikka käteh, kyykkä kouluh -projektin tarkotuš on kehittyä pelie koululaisien kešen. Projektin rajoissa valmissetah kyykkävehkehet, kumpaset järještö jakau Karjalan kouluih. Petroskoissa on järješšettävä Kyykkäseminari, min aikana KRL:n kyykkäaktivistit opaššetah piirien koulunopaštajie peluamah kyykkyä. Järještö valmistau Kyykkä -pakinašanakirjan ta venäjänkieliset pelišiännöt. Kirjat painetah ta juatah liikuntaopaštajilla. Projektin rajoissa kuvatah kyykkä-videota, kumpasešša kerrotah pelin joka vaihiešta.

– Ei kaikki halukkahat voija piäššä meijän opaššušseminarih ta opaštuo peluamistaituo paikan piällä, kertou Karjalan Rahvahan Liiton johtaja Natalja Vorobei, – Šentäh ušon, jotta täštä opaššušvideošta tulou hyvä apu kyykän peluajilla. Myöhän peluamma kyykkyä jo monta vuotta ta hyvin tiijämmä, mimmosie kyšymykšie voit šyntyö niillä, ket otetah pualikat käteh enši kerran. Myö vieläi kiännämmä tämän videon karjalakši ta enklanniksi ta laitamma šen internettih Youtubella. Näin kaikki šuahah šitä kaččuo ta šen kautti alottua kyykän peluamista.

Projektin tärkienä ošana on urheilukentän kohentamini. Nyt kaikki tašavallan kyykkäkilpailut pietäh Spartak-urheilukentällä, mi ei oikieštah paššua kyykkäkilpailuja varoin. Kenttä ei ole tašani, šiinä on kuoppua. Šen ympäri ei ole aitua ta öisin šiinä ušeičči ajetah autoilla. Autorattahien jälkijä näkyy kentällä joka paikašša. Kentän paha kunto vaikuttau negatiivisešti peluajien ta kilpailujen tuloksih. Projektissa on miärätty 150 000 rupl'ua kentän kohentamiseh.

Projektin huippukohtana on koulujoukkojen kyykkäturnauš, mi pietäh oraškuušša 2018 Petroskoissa.

– Još teijän koulu tahtou kehittyä kyykkyä ta ošallistuo meijän projektih, šoittakkua Oma mua -lehen toimitukšeh ta jättäkkyä omat kontaktit, šanou KRL:n johtaja Natalja Vorobei. – Hyvällä mielin opaššamma teitä kyykkyä peluamah ta annamma kaikki projektin rajoissa valmissetut materialit.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat