Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši konsuli tuli Petroskoin ošaštoh

Uuši konsuli Tarvo Nieminen ta hänen apulaini, konsulaatin ruataja Irina Stol’arova. // Kuva: Maikki Spitsina

Šuomen Piiterin piäkonsulaatin Petroskoin ošašto šai uuvven konsulin. Tarvo Nieminen piäsi työvirkah 1. elokuuta. Nellän päivän piäštä lehistötilaisuošša konsuli jo tuttavuštu karjalaisien journalistiloih ta vaštasi heijän kyšymykših.

Tarvo Nieminen on yhekšäš Šuomen Piiterin piäkonsulaatin Petroskoin ošašton konsuli. Hiän vaihto täššä virašša Tuomas Kinnusta, kumpani ruato Petroskoin ošašton konsulina šyyškuušta 2013.

Aikasemmin Tarvo Nieminen toimi virkamiehenä Šuomen Moskovan ta Piiterin piäkonsulaattiloissa. Petroskoih hiän tuli Turkista, missä oli toimin Šuomen Ankaran šuurlähetykšen muahatuloaseista vaštuajana virkamiehenä.

– Turkissa, tietyšti, oli kuuma eikä ainuoštah ilmašton puolelta. Toivon, jotta Petroskoissa tulou rauhallisempi, ilmotti konsuli lehtimiehillä.

Nieminen kerto, jotta enšimmäistä kertua tuli Venäjällä 1990-luvulla ta vähäsen varasi. Šiitä hiän noin kymmenen vuotta oli elän meijän mualla ta nyt tuntou iččieh Venäjällä kuin koissa. Karjalaššaki Tarvo Nieminen oli jo aikasemmin käynyn työmatoilla. Lehistötilaisuošša uuši konsuli šano, jotta tuli tašavaltah mielelläh ta kerto, mistä meinuau alottua työn Petroskoissa:

– Enšin pitäy tuttavuštuo henkilökuntah ta toimintah šekä šiih, mitä oli aikasemmin luajittu ta šiitä jo šuunnitella tulovaisutta.

Tapuamisešša lehtimiehien kera Nieminen kerto šamoin piäkonsulaatin viisumin ošašton toiminnašta. Hänen mukah, Šuomi on iellähki huomattavana viisumien myöntäjänä Venäjän matkuštajilla. Viime vuotena Petroskoin ošašto otti vaštah 26 000 viisumihakemušta ta noin 40 000 hakemušta šuunnitellah täkši vuuvvekši. Še tarkottau noin 80 % viisumien luvun kašvuo viime vuoteh verrattuna. Viisumihakemukšista hylätäh vain noin yksi prosentti.

Uuši konsuli vapuašti pakajau venäjäkši ta šen lisäkši enklanniksi ta ruočiksi. Šamoin lehistötilaisuošša ilmeni, jotta Nieminen harraštau hölkkijuokšuo ta äšen ošallistu marafonih Stambulissa. Hiän tykkyäy kulttuurie, oopperua ta klassillista musiikkie. Šuattau valmistua ruokua – iče kekšiy ruokalajija niistä ainehista, mit ollah koissa.

Tarvo Niemisen pereh, naini ta kolme lašta, eläy Helsinkissä. Naini ruatau ulkoaseijenministerijöššä, a lapšet opaššutah, harraššetah urheiluo ta musiikkie. Konsulin šanojen mukah, hyö on jo totuttu elämäh erikseh. Onnakko nyt Niemisen šyväintä lämmittäy ajatuš, jotta pereh on alovehellisešti lähempänä ta hyö šuahah rikenempäh näkeytyö.

Huomenekšešta iltah šuaten keštävä työpäivä ei ole harvinaista Tarvo Niemisellä. Konsulin lähiajan työohjelmah kuuluu tutuštumini kuin virkavallan elimien ta kanšalaisjärještöjen etuštajih, niin ni tavallisih ihmisih. Šuunnitelmissa on šamoin työmatkoja Karjalan eri piirilöih. A kahen netälin piäštä konsuli ottau ošua juokšumarafonih Helsinkissä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat