Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yksi kieli, moni kielioppii

Projektan tutkijoinnu ruatah Irina Novak da Aleksi Ruuskanen. Projektan virralline johtai on Lea Siilin da toizennu vedäjänny on Martti Penttonen

Tiettäväine, ristikanzu ei voi tävvelleh ellendiä tostu ristikanzua, da kaksi ristikanzua voijah vähäzen ellendiä toine tostu ilmai yhtehisty kieldy. Ga olen nähnyh ku vienalaine ellendäy tverilästy da lyydiläine ellendäy rajakarjalastu. Voibi sanuo, ku jogahine ristikanzu käyttäy kieldy vähäzen eri tabah ‒ jogahizel on piäs oma kielioppi.

Verdailii karjalan kielioppi -projektu oppiu sellittiä, midä yhtehisty da midä eruo on karjalan kielen murdehil. Projektal ei ole resursua kentyruadoh, eigo se ni ole vältämättömiä sendäh, ku puolestostu vuozisuas on jullattu enämbi kahtukymmendy karjalan kielioppii da vägitukku muudu julgavuo karjalan kieles da arhiivois on äijy käyttämättömiä materjualua. Suurembi vuitti nämmis kielioppilois ollah deskriptiivizii, net kuvatah eri murdehien muodo oppii. Pienembi vuitti on normatiivizii, niilöis opitellah miäritellä kirjukieldy karjalan kielele libo miltahto murdehele. Kaikkiedah net aiga hyvin katetah kai karjalan murdehet da net voi panna rinnakkai verdailuh. Nenga meijän tutkimukses on vähäzen samua kui Bubrihan suures Murrehatlasas. Meil tavoittehennu on kerätä verdailutiedo yhteh käzikirjah, kudamas voi suaha yhtehine kuva murdehien samanlažuos da erolois. Projektal ei ole normatiivizii tavoittehii, a tavoittehennu on lujittua perustua tulijale kieliruavole. Toine tavoiteh on popul’arnoi ‒ nostattua karjalazen rahvahan mielenkiinduo omah kieleh da harjavuttua kuundelemah toizii karjalan kielen murdehii da kuhkuttua pagizemah toizien karjalazienke yli murrehrajoin. Käyttämättäh kieli ei elä.

Projektan tutkijoinnu ruatah Irina Novak da Aleksi Ruuskanen. Projektan virralline johtai on Lea Siilin da toizennu vedäjänny on tämän kirjuttai. Projektu algavui hil’l’akkazeh vuvvennu 2015 julgavomaterjualan keriändäl. Piäruaduo, käzikirjan syväindyö on nygöi kirjutettu nenga vuozi. Hyväs lykys kirjan syväindö vois olla tukus tämän vuvven loppuh mennes. A sen jälgeh on vie higine ruado jäzendellä da kohendella syväindyö da kiändiä se toizile kielile. Käzikirju jullatah nelläl kielel: karjalakse, angliekse, suomekse da ven’akse... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat