Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Merežy vies – kala ies

Joukko “Meijän čomat sulhaizet” (sinizis paijois) Jyrgiläspäi piäzi enzimäzele sijale. // Kuva: Kuvat: Kirill Ognev, Margarita Kemppainen

Kilvat piettih Karjalan tazavallan Kanzallizen poliitiekan ministerstvan jenguavul da Karjalan Kielen Koin aktivistoin hyvyös. Ozanottajinnu oldih miehet, kudamil pidi enzimäzikse olla peril kalalkäyndäs, toizekse hyvin maltua karjalan kieli. Kai kyzymykset oldih karjalankielizet, vastata pidi sežo karjalakse. Nelli joukkuo räkistelihes täytty vägie kaksi da puoli čuassuu kestäjäs šou-programmas, kudaman varusti da pidi KKK:n aktivistu Natalja Antonova.

– Kaikis jygevin täs oli kerätä joukot. Muut kai varustimmo myö naizienke. Olimmo hyväs beketis suamas karjalazii huigienvaruajii miehii täh. Dostalin tuldih joukot Nuožarves, Kinelahtel, Jyrgiläspäi dai omat vieljärveläzet. Uskalduksis oldih vie Heččulan da rajonan keskuksen Priäžän joukot, ga ei voidu kerävyö. Oppikkua vai smiettie: kuuzitostu karjalua maltajua miesty yhtes kižas da ližäkse vie kilvan kaččojat da auttajat – minä mostu vie en nähnyh. Tiettäväine, hyvä mieli sitgi, ku kaikin kilbah yhtynyöt ollah oigiet kalastajat, heijän tagan ollah suuret tiijot da kala-abajat. Tämä on kaikis kallis. Programmas oli aiga jygiedy kyzymysty, jo mennytty aigua koskijua, sidä midä nygöi enimytteh jo eigo tietä, eigo novvata. Luvin äijän literatuurua, kyzelin abuu tiedomiehil L’udmila Ivanoval, Aleksi Konkal da Konstantin Loginoval. Ylen äijän midä mustau da tiedäy minun tuatto Nikolai Antonov 1935 roinduvuottu. Hyvä mieli, ku enimih kyzymyksih kižuajat vastattih – on vie tiedäjiä rahvastu meijän kylis.

Jogahizeh joukkoh kuului nellin kužuajin. Enimytteh net oldih jo ijäkkähät kalastajat, kudamil tagan on kymmenii zuakkunoi omah kalastandah niškoi. Kaikis vahnimii kižuajii oldih kinelahtelaine 82-vuodehine Iivan Ivanov da vieljärveläine V’ačeslav Jegorov (77 vuottu igiä), kaikis nuorin briha 26-vuodehine Myhäzen Ondrei kižai Jyrgilän puoles... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat