Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Roikkah Siämärven randu uuzis tevoksis

Petroglif-2017 -festivualin rahvas karjalazes kruugas Siämärven rannal. // Kuva: Kuva on otettu https://vk.com/club67297564

“Petroglifan” hyvyös Karjal suau kuulužuttu nygyaigazien kirjuttajien tevoksis. Moskovalaine kirjuttai Andrei Korovin, kudai jo äijän kerdua oli täs festivualis, sanoi, ku Karjal innostuu händy kirjuttamah uuzii kniigoi.

Pietäh festivualil Pohjazen aihieh kuulujien literatuurutevoksien kilbu, aiguhizet da lapset vastavutah kirjuttajienke, sanommo, Karjalan kirjuttai Vera Lin’kova opastau lapsii sanomah da kirjuttamah omii mielii.

Myö, Jessoilan karjalazet, emmo voinnuh olla käymättäh moizeh hyväh festivualih. Meidy hyvin vastattih Vladimir da Jelena Sofijenkon kois. Pertilöis tundui magei puun duuhu, oli kaikenmoizii karjalazii perindöllizii ezinehii da čomendelihes läpettäi valgei päčči. Pihas seizottih stolat da pieni lava. Piiteriläzet kirjuttajat Julija Musalimova, Nikolai Romanetskii da Svetlana Vasiljeva, Pitkänrannan kirjuttai Anna Matasova da toizet annettih meile hyviä mieldy da tahton kirjuttamah, syvendymäh ristikanzan hengellizeh muailmah.

Ekskursien Korzan kyliä myöte pidi Natalja Savina, hänes tiijustimmo Siämärven čupun legendois, eländytavois. Ekskursien aigua oli mieleh paista paikallizen eläjän Anna Tarasovanke, juvva vetty silmykaivos, kävvä časounah. Yhtes kirjuttajan Vladimir Sofijenkonke festivualin gost’at käydihgi Jessoilan kylän časounah. Jessoilan kniigoinsuvaiččijat hyvin tutah kirjuttajua, ku häi äijän kerdua käi Jessoilan kirjastoh. On kirjuttajal ammuine huaveh nostua lapsile observatourii, ku hyö tutkittas tiähtilöi da tahtottas avata mitahto uuzi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat