Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuvvet voitot, uuši kokemuš

Venäläisien kyykkärien joukko oli paraš. // Kuva: Kuvat: Žanna Tikkasen kuva-arhiivašta

Kilpailuih ošallistu 60 urheilijua šeiččemeštä muašta: Šakšašta, Valko-Venäjältä, Kirgizijašta, Ukrainašta, Virošta, Šuomešta ta Venäjältä.

Šemmosissa kilpailuissa urheilijat kilpaillah kolmešša lajissa, klassiset ta europpalaiset gorodki -pelilöissä šekä kyykäššä. Šakšan kyykkäkilpailuih ošallistu Kalevalan eläjä ta kyykkäpelin harraštaja Žanna Tikkanen ta šai šiinä hyvie tulokšie. Žannan šanojen mukah, kilpaluih ei ollun helppo piäššä. Ennein šitä hiän ošallistu monih eri tašojen kilpailuih Valko-Venäjän Molodečno-kaupunkissa kevyällä ta Čerepovetskissa kešällä. Viimesissä kilpailuissa Žanna Tikkanen piäsi toisella šijalla ta tovisti, jotta hiän on korkietašoni peluaja ta hänet otettih Venäjän joukkoh.

– Kilpailuissa myö pelasima, niin kuin tavallisešti. Enšin valittih kahekšan parašta pelajua ta šiitä myö kilpailima keškenäh. Oli vaikie piäššä kolmannekši, šentäh kun kilpailun tuloš riippu yheštä kyykäštä, lyönkö mie šen yhellä pualikalla?! Mie löin ta šain pronššimitalin, nellännekši piäsi Ukrainan peluaja, Žanna Tikkanen kerto.

Enšimmäisellä ta toisella šijalla piäštih šuomelaiset kyykkä-peluajat: Tiina Viitanen ta Päivi Ruotsalainen.

Toisena muajilmankilpailujen ošana oltih joukkokilpailut.

– Myö pelasima yheššä Nina Jelisejevan kera. Hiän on taitaja peluaja Moskovašta. Enšin voittima ukrainalaisen ta valkovenäläisen joukon ta finalissa pelasima Šuomen joukkuo vaštah, šuomelaisethan ollah ylen voimakkahat peluajat. Tuaš lopputuloš riippu yheštä kyykäštä ta myö keräsimä kaikki voimat ta šaima enšimmäisen šijan, Žanna muisteli.

Žanna Tikkanen korošti, jotta matka ei onnistuis ilmain Uhtua-seuran ta Kari Kemppisen apuo:

– Haluon šanuo šuuret passipot Uhtua-seuralla ta Kari Kemppisellä, kumpani makšo matkakulut Helsinkistä Šakšah ta kaikki majotuškulut ta passipot Irma Aleksejevalla šiitä, jotta hiän oli löytän šemmosen hyvän sponsorin!

Lisyän šamoin, jotta Venäjän joukko piäsi voittajakši VII muajilmankilpailujen muissaki lajiloissa. Venäjän urheilijat šuatih kaikista enemmän mitalija Klassiset ta europpalaiset gorodki -kilpailuissa ta kyykäššä. Onnittelemma voittajie!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat