Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisen šukuvaštauhukšen perintehie

Suguvastavundu-festivalin rajoissa oli järješšetty konserttija Priäžän piirin eri kylissä. Kuvašša udmurttilaisen laulun Kupanča-kollektiivi ativoissa Nuožjärveššä. // Kuva: Galina Hanenko

Kaunis karjalaini suguvastavundu-šana on hyvin tuttu jo loittuona Karjalan ulkopuolella. Še on šuuri kanšainvälini šuomelais-ugrilaisien kanšojen kyläpruasniekka.

Festivalin istorija alko 2002 vuotena. Šitä vietetäh joka vuosi vuorotellein Priäžän piirissä ta festivalin partn’orien alovehella. Niin, viime vuotena kyläpruasniekka oli järješšetty Mordovijan Pišl’a-kyläššä. Tänä vuotena Suguvastavundu-festivali piettih viijentehtoista kertah 19.–20. elokuuta Kižin šuarella ta Čalnan kyläššä.

Projektin alkuhpanijana on Čalnan šuomelaisen laulun Tuomi-yhtyveh ta šen ohjuaja Galina Hanenko. Pruasniekan ideja on läheššyttyä kaupunkilaista eläjyä luontoh ta muissuttua hänellä juuriloista šekä muajilman kanšojen perintehistä. Šentäh Suguvastavundu-festivalie aina vietetäh luonnon oloissa vesistöjen lähellä, kuin še oliki tapana ennein. Festivalin vierahina eri vuosina oltih kollektiivit Karjalašta, Tverin ta Murmanskin alovehilta, Udmurtijašta, Mordovijašta, Virošta, Liettuašta, Šuomešta.

– Suguvastavundu on hyvä karjalaini perinneh. Loittoset ta lähiset heimolaiset eri kylistä käytih toini toisien luona. Nämä matat oltih hyvin hyövylliset, vet juuri niin karjalaiset perittih kotitalouven šaloja, esitettih kaunehie pukuja, kerrottih, mitein korissetah taluo, valmissetah ruokua, luajitah eri käsitöitä. Ta vielä šemmosien tapuamisien jälkeh ušein šynnyttih ni uuvvet perehet, kerto Galina Hanenko, kumpasen alottehešta vanha perinneh šai uuvven šynnyn.

Suguvastavundu-festivalin merkkivuotena Čalnah tuli ativoja Karjalan eri piirilöistä, Udmurtijašta, Mordovijašta, Murmanskin alovehelta, Šuomešta, Virošta. Vierahat tutuššuttih kantakanšojen perintehih ta istorijah, ošallissuttih muasteri-oppiloih, kuunneltih musiikkie, tanššittih, laulettih ta valmissettih kanšallisie šyömisie – šemmoni še on karjalaini šukuvaštauhuš.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat