Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Marja-Makovei Vuonnisešša

Iloista piirileikkie tanššimašša // Kuva: Anna Jegorova

Marja-Makovei -kyläpruasniekan pitämini Vienan Karjalan vanhašša runokyläššä Vuonnisešša on tullun jokavuotisekši perintehekši. Tavallah šitä pietäh elokuun toisena pyhänäpiänä. Tänä vuotena pruasniekka oli järješšetty 13. elokuuta. Kiriköššä šinä pruasniekkana muissellah ta kunnivoitetah šeičentä pyhyä Makoveita, heijän muamuo Solomonijua ta opaštajua Eleazarie, kumpaset šuatih kauhien šurman, kuitenki ei kieltäyvytty omašta ušošta. Šamoin šinä päivänä pyhitetäh luonnon antimie ta kiitetäh Jumalua kešän šavošta.

Tavallisešti Vuonnisen kyläpruasniekka alkau huomenekšen liturgijašta, ka tällä kertua pyhänäpiänä oli järješšetty huviohjelma, a šeuruavana päivänä enšiarkena Kalevalan kirikön pappi isä Jevgeni piti sluušpan Makovei-nimiseššä časoun’ašša.

Vesselä kyläpruasniekka alko päivällä kyläkaupan pihalla. Šelkie, päivänpaistoni šiä lisäsi hyvyä mieltä rahvahalla. Kyläläiset ta vierahat kaupunkiloista ta lähikylistä tultih pitämäh iluo, iččietäh näyttämäh ta toisie kaččomah. Avajaisissa kuulu tervehyššanoja Kalevalan piirin ičehallinnon puolelta. Šiitä rahvaš tanššittih piirileikkie ta Kalevalan kruugua, leikittih karjalaisie leikkijä ta laulettih.

Pruasniekan mesimarjana oli Kalevalan nuori kollektiivi ”Unelma” (toini nimi ”Young dreamers”). Nellä tytärtä esitti nerokkahašti lauluja šuomen kielellä, šoitti musiikkie käyttämällä bassokitarua, kanteletta, ukuleletta, rumpuo, mi anto pruasniekalla nykyaikaista ta epätavallista šäveltä. Kaččojat lujašti räpytettih nuorilla kollektiivilla. Neičyt esitettih lauluja enklannin kielelläki.

”Mi kumma musiikki kaikuu meijän kyläššä!” kyläläiset ihmeteltih.  Näilläh nellä koululaista tuotih kaikilla mukavua pruasniekkatunnelmua.

Ohjelman lopušša kaikin juotih čäijyö makijaisien ta marjapiirakkojen kera ta kuunneltih lisyä Unelma-kollektiivin musiikkie. Pruasniekan jälkeh ken  läksi ativoimah, ken  kotihis. Kylähommat kučutah, ka šeuruavana kešänä tuaš šuamma näkeytyö Marja-Makovein lämpimäššä šeurašša. Šuuret passipot pruasniekan järještäjillä ta esittäjillä!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat