Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uinonnuzien kylien uuzi elaigu

Pajattuajua festivualih tuli Karjalan eri čuppuloispäi. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Nähtä luonnon nähtävysty – tulimägii da yhtyö festivualih Hirvaksen kyläh tuli äijy rahvastu Karjalan eri čuppuloispäi. Muinaine Hirvaksen tulimägi rubei nägymäh vaigu 1930-luvul vezivoimalan avattuu da sit aijas rodih  kuulužakse Karjalan nähtävyökse. Kondupohjan piirin eläjät säilytetäh ei vaigu luonduo, ga omien kylien histouriedu da perindyö. Festivualin aigua gost’at äijän tiijustettih Kondupohjan muinazis karjalazis kylis – Lindjärves, Koikaris, Suunansuus. Konsertulaval paikallizet artistat ozutettih äijy šuutkuozutelmua muinazien karjalazien kylien eläjis – kui enne otettih brihoi rekruttoih da mis rodih Hirvaksen kylän nimi. Festivualin aigua mainittih Kondupohjan piirin kuulužii eläjii. Hirvaksen eläjät ylen äijäl kunnivoijah Nikolai Larionovua, kudai XIX-luvun keskel nosti roindukyläh – Suunansuuh – kirikön Pyhän Il’l’an kunnivokse. Festivualin aigua piettih Suunanjoven kylien starinoi -kniigazen prezentatsii. Kniigazes on äijy kylien čomua kuvua, materjualat kylih nähte kerättih Hirvaksen eläjät da školaniekat... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat