Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulttuurikehitykšen keškuš on valmis

2. Keškukšen avajaisissa Nuorison ta kinon talon johtajalla Ol’ga Andronovalla oli myönnetty simvolini avuan. Šen jälkeh naini esitti keškukšen tiloja virkamiehillä. // Kuva: Kuva on otettu http://64parallel.ru -nettiportalilta

Koštamukšešša avattih Monikäyttöni kulttuurikeškuš. Keškukšen katon alla ruvetah toimimah kaupunkin luomiskollektiivien enämmistö, joutoajan klubit ta järješšykšet.

Uuši rakennuš, kumpasen pinta-ala on puolitoista tuhatta nelijömetrie, ilmešty kivenlouhijien kaupunkissa federalisen Kulttuurin ta turismin kehityš -ohjelman rajoissa. Objektin hinta on šata miljonua rupl’ua. Tarvittava rahašumma oli šuatu federalisešta b’utžetista šekä tašavallan ta kaupunkin b’utžettiloista.

Rakennuštyöt alettih yli vuosi takaperin, ka šen takie, jotta urakkatöitä järještäjä liikeh ei šuanun lopettua ne miärättyh aikah, niin loppuh šuaten keškušta rakenti Jevrogrup-yrityš.

Kulttuurikehitykšen keškukšen rakennušta piti šilmällä Venäjän Turvallisušneuvošton varašihteri Rašid Nurgalijev ta tietyšti hiän tuli ni kešukšen avajaisih.

– Monikäyttöni kulttuurikeškuš on hyvin tarvittava laitoš. Kaikin myö ymmärrämmä, jotta meijän nuori kaupunki on oikein vuatija, šentäh kun šiinä eletäh luovat ihmiset, korošti Nurgalijev keškukšen portahilta.

Uuši keškuš on Karjalašša ainut kulttuuriobjekti, kumpaista viime aikoina rakennettih nollašta. Šentäh ihan peruštehellisešti Rašid Nurgalijev šano kulttuurikeškukšen avuamista tašavallan vuuvven tapahtumakši.

Kešukšen rakennušta šuunniteltih ottaen huomijoh kaikki nykyaikaset normit. Järještöjen luvettelo, kumpaset täyvennetäh vielä tyhjie huonehie, ei ole kokonah peruššettu. Onnakko jo on šelvä, jotta uuvvešša monikäyttöseššä kulttuurikeškukšešša avatah kinošali, konferenšši- ta juhlašali, lapšien leikkihuoneh, kahvila, työpajat, media-kirjašto šekä hallinnolliset pirtit. Šamoin kešukšešša riittäy tilua monilukusilla luomiskollektiiviloilla, kerhoilla ta klubiloilla.

Keškukšen avuamini auttau kašvattua nuorta šukupolvie muan kulttuuriperintehien henkeššä šekä peruštau šemmoista ilmapiirie, mi rupieu motivoimah nuorisuo kehitykšeh, ičentoteuttamiseh ta henkelliseh rikaššukšeh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat