Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oman kylän kaunehuš kuuluu runoissa

Kiimaisjärviläini Valentina Kuz’mina kirjuttau kaunehie runoja omašta kyläštä. // Kuva: Uljana Tikkanen

Kuin monta vielä on pientä karjalaista kylyä, missa myö vielä emmä ole käynyn ta kumpasista emmä ole kuullun? Miula šemmosena kylänä oli Kiimaisjärvi. Monta kertua olen matkuštan Koštamukšeh päin tämän kylän ohičči. Vain tällä kertua še ei jiänyn matan šivulla.

Još kačot karttah, niin niät, jotta Kiimaisjärven kylä on niemellä ta šen ympäri on šamannimini järvi. Kiimaisjärvi on kaunis, šuuri ta vielä elävä kylä.

– Kešällä kyläššä eläy enämpi rahvašta, a talvella on pikkuista vähempi. Kyläh jiäy noin 30 ihmistä, ket on jo eläkkehellä, ket on šynnytty tiälä, kellä on oma talo, kertou omašta kyläštä Valentina Kuz’mina.

Valentina Petrovna on šyntyn Kiimaisjärveššä. Tiälä ollah naisen juuret. Kiimaisjärvi on karjalaini kylä, ka harva ken nyt pakajau karjalakši. Valentina Petrovna on šäylyttän oman kielen.

– Mie olen šyntyn karjalaiseh pereheh ta meilä ei ollun ämmyö. Meijän kera istu tuttava naini ta hiän konša mitä laulo karjalakši tahi Kalevalan runoja starinoičči, näin šaima oppie uušie šanoja. Konša kävimä kouluo, niise pakasima karjalakši: oppitunnit oltih venäjän kielellä, a taukoloilla keškenäh pakasima vain karjalakši, kerto muisselmieh Valentina Kuz’mina.

Valentina Petrovnašta meilä kerrottih Rukjärveššä, konša olima šielä työmatalla. Ihmiset šanottih, jotta hiän kirjuttau runoja. Jokahisella ihmisellä kotikylä on kaikista kaunehin ta armahin. Valentina Petrovnalla šemmosena kylänä on Kiimaisjärvi. Šen kaunehet pihat, järvi ta luonto šynnytettih naisen šytämeššä runoja karjalan kielellä.

– Mie en ni ajatellunkana, jotta mie šuatan ta rupien kirjuttamah runoja. Kerran, konša mie vielä ruavoin Mujejärven kirjaštošša ta loma oli loppumašša, mie issuin ikkunan viereššä ta niin kuin toisin šilmin kačoin järveh. Niin miula šyntyki enšimmäini runo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat