Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eläkkäh oma piiri!

Pruasniekkapäivänä oli järješšetty šuuri konsertti ta huviohjelma lapšilla ta aikuhisilla. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Kalevalan piirin 90-vuotini istorija on pohatta tapahtumista – ilosista ta šurullisista, voittosista ta traagisista. Kollektivisointi, Šuuren Isänmuallisen šovan vuuvvet, hajonnuon talouven noštamini, piirin likvidointi ta jälešti šen uuvvistamini ta vauhikaš talouven kehityš – nämä kaikki ollah Kalevalan piirin istorijan vaiheita. Tätä istorijua luotih ihmiset, kumpaset šuvaitih tätä šeutuo ta oltih uškolliset omalla kotimualla.

Nykyjäh yhä rikenempäh kuuluu pakinoja šiitä, jotta piirissä on vaikie työttömyštila, laitokšie pikkuhil’l’ua lopetetah, tiet ollah aivan šurkiešša tilašša ta ihmiset šiirrytäh elämäh toisih paikkoih. Huolimatta šiitä kalevalalaiset eletäh ta ruatah omien kantatuattojen mualla ta ušotah parempah.

Tämä toivo ta uško oli kulken ruškiena lankana kaikkien juhlatilaisukšien läpi, mit piettih Kalevalašša 2. šyyškuuta. Kalevalan piirin pruasniekkapitoloih oli yhtyn Karjalan Lakijenluajintakokoukšen ta halličukšen etuštajie, vierahie Šuomen puolelta, Moskovan ta Leningradin alovehelta, tašavallan piirilöistä šekä Petroskoissa toimijašta Kalevalan ošakunnašta. Pruasniekkapäivä-ohjelman oli avannun muistomiitinki Vellešhauta-šotahautaušmualla. Šiinä paikašša on hauvattu šuat šotamiehet, kumpaset oli kuavuttu Šuuren Isänmuallisen šovan aikana puoluštaen omua kotimuata.

Šuurena lahjana kalevalalaisilla oli uuvven urheilukohtehen avajaiset. Merkkipäivän puittehissa šiinä paikašša, missä kulkou Kalevalan eläjien šuosituin hiihtosel’l’a, kilometrin pitusella välillä on ašetettu katuvalot. Hiihtosel’l’an valaissukšen sponsorina oli Karelenergo-yhtijö. Nykyjäh Kalevalan urheilukoulun kašvatit ta muutki hiihtourheilun harraštajat šuahah mahollisuš pimienäki talviakana hiihtyä mielehistä sel’l’ua. Pitäy šanuo, jotta piirin merkkipäivän uattona Kalevalan urheilukoulu niise juhli merkkipäivyäh, še täytti 60 vuotta. Tämän tapahtuman yhteyveššä oli valmissettu erilaisie urheilukoulun istorijalla omissettuja näyttelyjä. Pruasniekkavierahat voitih kaččuo näitä näyttelyjä, šekä käytih tutuštumašša Kalevala-etnokulttuurikeškukšeh ta runonlauluajien musejoh ta muih pos’olkan nähtävykših, tavattih paikalliseläjie ta tutuššuttih laulu- ta tanššiyhtyvehien luomistyöh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat