Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan tašavalta valičči piämiehen

Onegarannan piirin Derev’annoje-kyläššä KT:n piämiehen lisäkši valittih šamoin kylän johtajua ta kyläneuvošton deputattija. // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan tašavallan piämiehen vaaliloissa voitti Artur Parfenčikov, kumpaista kannatti 61,34% valiččijien luvušta.

Oikeuvenmukani Venäjä -puoluvehen etuštaja Irina Petel’ajeva šai 3,4 kertua vähempi valiččijien iänijä – 18,05%. Kommunistipuoluvehen kandidatin Jevgeni Uljanovin puolešta iänešti 12,37% valiččijien luvettelošta, a Liberali-demokrattisen puoluvehen ehokkahan Jevgeni Besedni puolešta – 5,66%.

Kaikista enin Yhtenäini Venäjä -puoluvehen etuštajua Artur Parfenčikovie kannatettih Aunukšen piirissä – 83,88% valiččijie. Šuurin tulo vaaliloih oli merkitty Kalevalan piirissä (37,68%), a pienin tulo oli Segežan piirissä (23,56%). Yhteheš piämiehen vaaliloih ošallistu 29,23% tašavallan väještöštä.

Muissutamma, jotta Karjalan piämiehen vaalit oli pietty tašavallašša enšimmäistä kertua viime 15 vuuvven aikana. Šamoin 10. šyyškuuta Karjalan piirilöissä piettih paikallisen ičehallinnon vaalit. KT:n piävalintakomiisin piälikkö Aleksei Bahilin šano, jotta yhtenäini iäneššyšpäivä tašavallašša mäni järještön mukah. Yhteiskunnalliset tarkkualijat, kumpaset ruattih valintapaikoissa, ei merkitty mimmosiekana šuurie rikkomisie iäneššyšpäivänä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat