Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lapšilla Karjalašša eläjistä

Kirjailija Vera Lin’kova käyttäy mielikuvitukšen binom -pelie alkeiskoulun opaštujien kera. Binom on latinan kieleštä kakšiošani objekti (bis – kahičči, nomen – nimi). // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerijön ta Karjalan kanšalaisjärještöjen yhtehini Yštävyštunnit -projekti jatkuu. Še on šuunnattu kanšainvälisien šuhtehien lujentamiseh. Tällä kertua yštävyštuntija piettih Petroskoin Kukonmäjen 2. koulušša.

– Viime opaššušvuotena, 2017 vuuvven alušša, myö kanšalaisjärještöjen aktivistijen kera yheššä kävimä Petroskoin kouluissa №33 ta №34, Kanšallisušpolitiikan ministerijön ruataja Dmitri L'abegin kerto. – Myö jatamma šamantyyppisien tapuamisien järještämistä kouluissa iellähki. Koulut otetah meitä vaštah hyvin. Lapšet šuahah innoššušta ta uutta tietuo Karjalašša eläjistä rahvahista.

Tällä kertua koululaisilla esitettih karjalaisien, eestiläisien, tatarien, marilaisien, vepšäläisien, ukrainalaisien ta kasakkojen kulttuurie.  Kanšalaisjärještöjen aktivistijen lisäkši tapahtumah otettih ošua Smena-nuorisokeškukšen ruatajat ta kirjailija Vera Lin'kova.

– Omilla tuntiloilla mie ruan Džanni Rodarin “Mielikuvitukšen oppikirjan” mukah. Myö otamma kakši šanua, kumpasista yksi tarkottau elävyä olentuo ta toini – mitänih esinehtä, mit ei konšana tavata tavallisešša elämäššä. Esimerkiksi, tiikeri ta rumppu, apina ta ilmapumppu, kaniini ta juohatin. Myö kekšimmä kertomukšen näijen šanojen kera. Lapšet yhtäkkie yhytäh tähä pelih ta aina vesseläšti kekšitäh oman tarinan. Konša tarina on valmis myö vielä i käsittelemmä šitä, ken šiinä tarinašša on hyvä, ken on paha, mitä tuntehie tämä kertomuš tuou, kenen puolella myö olemma ta mintäh. Tämä metodiikka on ylen hyötysä, še kehittäy lapšissa epästandarttista ajattelutapua ta pakinatapua.

Karjalaista kulttuurie esitettih Karjalan Rahvahan Liiton jäšen Margarita Kemppainen ta järještön johtaja Natalja Vorobei. Natalja piti tunnin yhekšänneššä luokašša, Margarita – šeiččemänneššä.

– Mie olen jo monta vuotta harraštan kanšanpuvun tutkimista ta ompelomista, šano Kemppainen. Lippahaššani on kaikenmoisie vuatteita ta istorijallisie esinehie, kumpasie annan lapšilla kačottavakši ta käsissäh piettäväkši. Tämmösillä tuntiloilla mie kerron kuin ennein-muinoin käytettäh näitä esinehie ta vuatteita ta šamalla aikua šuoritan lapšie karjalaisiksi. Šuoriutuon karjalaispukuh lapšet tunnetah iččieh muinoiskarjalaisina, heijän nävöt heti muututah, šelät šuorennutah ta šilmätki loissetah.

– Kanšallisušministerijö šuunnittelou jatkua yštävyštuntija Petroskoin muissa kouluissaki ta kiittäy yhteisruavošta kanšalaisjärještöjen aktivistija, Dmitri L'abegin koroštau.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat