Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kollasjovel Kolatselläl

Kolatselgäläzet Zinaida Lomujeva da Nikolai Filatov tahtottas, ku kyläs oldas nägyvis vahnat karjalazet paikannimet da Kollahanjoven nimi olis kirjutettu oigieh – Kollas, ei Kolos // Kuva: Ol'ga Ogneva

Kollas muutui Kolosakse

– Olemmo Kollahanjoven rannal. Minä tädä randua olen kävellyh jo 78 vuottu. Ainos on paistu Kollahanjogi, Kollahankosket. A nygöi on kačo tämä muutettu Kolos. Menöy vie vähäne aigua, terväh emmo ni rubie tiedämäh, kus myö elämmö, karjalazet, olemmogo myö karjalazet, – kolatselgäläine Nikolai Petrovič Filatov viippuau käil tiemerkih päi, kus on kirjutettu joven nimi oudoh luaduh – Kolos. Kolos karjalakse olis tähky.  

Silkeskie paginah yhtyy Vieljärven kyläkunnan nevvoston deputuattu Zinaida Lomujeva:

– Voin sanuo, vahnat nimet jo vahnatgi ollah. Vot täs Kollas on, nygöi kirjutettih Kolos. Se ainos oli Kollas, Kollahanjärvi da Kollasjärvi.

Mindäh Kollahan- libo Kollasjoven nimi on tiemerkis muutettu Kolosakse, lähtimmö kyzymäh  federuallizeh Kola-autotien hallindoh. Sen hantuzishäi ollah kai federuallizet tiet Karjalas, niilöin joukos tämägi A-121, kudai matkuau Kolatselläs. Kola-avtotien hallindo vastuau kaikis tiemerkilöisgi, kudamat ollah federuallizel tiel.

– Konzu muutettih tien paikalline stuatussu da se rodih federuallizekse, juuri tämä nimi oli täl jovel enne dai on nygöi. Kaikis kartois on kirjutettu Kolos.

On olemas kaikkien dorogal olijoin objektoin luvettelut, kus on luveteltu ei vai kylät, ga sillat, silduyhtevykset i muga ielleh. Juuri moizes silduluvettelus ongi tämä sildu, tarkembah sanojen jogi nimel Kolos, “o”:n kauti, sellitti Kola-avtotien ozaston piällikkö Dmitrii Džos.

– Tiemerkilöis toiči näet moizii viärii nimiformii. Nimet kirjutetah hairahtuksienke enne kaikkie sendäh, ku net on viärin kirjutettu kartoih, kudamih kačotah tiemerkilöi luadijes. Pahakse mieldy se kahten kilometrin kartasto, kudamua puaksuh kačotah rahvas on täčöi-täyzi mostu hairahtustu. Pidäs luadie uuzi kartasto, atlas, kus kai hairahtukset oldas kohendettu, sanou paikannimistön tutkiju, filolougientiijon doktoru Irma Mullonen. 

Mibo on Kolatselgy da mi on Kollas?

Kolatselgäläzet hyvin tietäh oman kylän nimistön da kui oigieh pidäy kirjuttua karjalazet nimet. Toinah hyö voijah sanuo mis on roittu Kolatselgy da Kollas- libo Kollahanjogi. Silminnägevyhäi on, nämmä kaksi nimie ollah toine toizele lähimäzet rodn’at...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat