Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Valkiekošen vesivoimalojen rakentamini jatkuu

Šuunitelmien mukah Valkiekošen vesivoimalat otetah käyttöh 2019 vuotena

Valkiekošen vesivoimalojen rakennuškentällä on lopetettu turbiinan putkijohon metallirakentehen ašennuš. Karjalan piämieš Artur Parfenčikov omalla työmatalla Kemin piirih kävi tällä tašavallan tärkiemmällä objektilla.

Laittehiston ašettamisešta vaštuau Nord Gidro – Beli Porog -yrityš yheššä Karelstroimahanizatsija (KSM) -piäurakoiččijan kera.

– Valkiekošen vesivoimalat -projekti on hyvä koulu ta šuuri kokemuš. Myö šaima hyvin merkitykšellisen kanšainvälisen imagon, šamoin ni meijän kiinalaisien partn’orien anšijošta. Hyvä, jotta tätä projektie toteuttau karjalaini KSM-järještö, korošti Artur Parfenčikov.

Projektin rajoissa Kemijoven košella šuunnitellah avata kakši vesivoimalua, mit ruvetah tuottamah 230 miljonie kilovattie tunnissa šähkövoimua ta lähettämäh šitä Venäjän tukkumarkkinoilla. Projektin toteuttamisešša on käytetty nykyaikani laittehisto vesivoimaloja varoin. Projektin kokonaiskuštannukšet täytetäh 11,8 miljardie rupl’ua.

Kešellä meččyä on noššettu mukava pieni kaupunki rakentajilla ta huoltohenkilökunnalla. Šiinä on kaikki elintarpehet – ruokala, kyly, urheilušali, sputnikki-TV ta Wi-Fi-verkko. Yhen työvuoron aikana, mi keštäy kakši netälie, objektilla ruatau 250 henkie: ruatajie, inšenerijä, kulettajie, konehmiehie, keittäjie. Niijen joukošša on paikallisieki eläjie Kemistä, Louhešta, Belomorskista.

Šuunitelmien mukah vesivoimalat otetah käyttöh 2019 vuotena. Še antau mahollisuon vähentyä energijavoiman puuttehen Karjalašša.

Investointi Valkiekošen vesivoimalojen rakennukšeh on enšimmäini projekti Venäjän Federatijon alovehella, min rahotušta BRICS maijen peruštama Uuši kehityšpankki on hyväkšyn. Vesivoimalojen rakentamini kuuluu Federaliseh Karjalan kehitykšen ohjelmah.

Issunnošša KT:n piämieš ta mainittujen järještöjen johtajat käsiteltih muijen kyšymykšien lisäkši mahollisutta peruštua Karjalan eri paikoissa pienien vesivoimalojen kompleksin, mit šuojeltais toini toista ta oltais turvalliset ekologijalla.

Nord Gidro -yritykšen šuunnitelmissa on toisieki perspektivisie projektija, esimerkiksi, puiston rakentamini tuulienergetiikkua tuottamista varoin Vienanmeren rannalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat