Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan piämieš aštu virkah

Virkahaštujaistilaisuošša Artur Parfenčikov kiitti kaikkie, ket tultih iäneššyšpaikoilla ta luajittih oma valinta.

Ojentaen oikieta kättä Karjalan tašavallan perušlakeh Parfenčikov laušu valan šanat: ”Annan valan Karjalan tašavallan piämiehen virašša kunnivoittua ta varteija ihmisen ta kanšalaisen oikeukšie ta vapaukšie, piteliytyö ta puoluštua Venäjän Federatijon perušlakie ta federalisie lakija, Karjalan tašavallan perušlakie ta lakija, luotettavašti palvella kanšua.”

– Venäjän Federatijon presidentin Vladimir Putinin puolešta onnittelen Teitä virkah aštumisella! Teilä še on enšimmäini vaštuullini aškel, kumpaselta alovehen eläjät vuotetah positiivisie muutokšie. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on ihmisien elämänluavun parantamini ta muuttamini. Karjalašša on luajittu äijän, ka vielä enemmän pitäy ruatua. Hyvin tärkietä on še, jotta Karjalan piämieš ta hänen joukko piätökšie luatien kyšyttäis n’euvuo tašavallan eläjiltä, kiänty Artur Parfenčikovin puoleh Venäjän presidentin valtuutettu etuštaja Luoteis-Venäjän federalisešša kunnašša Nikolai Tsukanov.

Parfenčikov vuoroštah kiitti kaikkie, ken tuli iäneššyšpaikoilla ta luati oman valinnan. Karjalan piämieš vakuutti, jotta rupieu ruatamah tašavallan kaikkien eläjien etujen mukah kaččomatta šiih, mimmosie poliittisie mieltymykšie hyö piteliyvytäh.

Šamoin pakinaššah Artur Parfenčikov kerto enšimmäisistä työn tulokšista viime kuuvven kuukauven aikana ta lähišuunnitelmista Karjalan eläjien hyväkši.

Muissutamma, jotta 10. šyyškuuta Yhtenäisenä iäneššyšpäivänä Artur Parfenčikovista iänešti 61,34% ihmisistä, kumpaset ošallissuttih vaaliloih.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat