Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kolatsellän lähiymbäristön nimet

Suonan kylän jälgimäzekse jiännyh taloi. Kuva on otettu vuvvennu 1999.

Kui vahnu on Kolatselgy, ei sua sanuo. Oniegujärven viijendeksen verokirjois, kuduat on kirjutettu nenga 500 vuottu tagaperin, tädä nimie ei ole, hos sie mainitahgi nellättykymmendy piendy kyliä Tulomjärven rannoil. Vähilleh kaikil ollah eläjien mugah annetut nimet. Monis kylis elettih vie mennyt vuozisuan toizel puoliškol.

– Ymbäri kyliä on äijy. Ga nygöi ollah tyhjät. Minä voin kai kylät sanuo ymbäri. Tahton sanuo pohjazespäi. Kondroilan kylä, Isakkalan kylä, Kiikin kylä, Lahden kylä, Kirjaval, Mander, And’oilu. Pogostu, Palalahti, Kohtuselgy, Koivuniemi, Reboilu, Kannilu. Kannilas minun died’oin kodi oli. Tämä kodi minul on Kannilaspäi tuodu. Sit on vie kylät Ivkoi, Hal’l’oi, Ahi. Jovensuu da Hilkoi ymbäri järves, sanou kolatselgäläine Ivan Stepanovič Bukkijev.

Haroil, Ahi, Ivkoi, Kiikki

Hänen kodi seizou Tulomjärvel Papinguvas. Enne tiä oli papin taloi. Sendäh gubaine saigi moizen nimen. Tämän niemukkazen nygöine ižändy iče on Haroilan kyläspäi.

– Vot mindäh on Haroilu, sidä minä en tiijä. Tahtoin jo rahvahil kyzellä. A meijän kylän rahvas paistih, sie ennenvahnas elettih rahvas. Oli yksi mökki kyläs, sanottih. Sie eli mužikku. I händy onnuako sanottih Haroi. Vot hänen nimeh annettih naverno kylän nimigi, sellittäy Ivan Stepanovič.

– Nämmä nimet tottugi on roittu ristittyzien nimien pohjal. Niih on jiännyh musto kylien enzimäzis eläjis da perustajis. Ahi-kylän perustai on toinah olluh Ahi, Ahei libo ven’akse Agei-nimine enzimäine eläi. Haroilas on olluh algueläi Haroi libo Hariton nimelline. Hilkois – Filipp. Hilkoi on tämän ven’alazen nimen karjalankieline vastineh. Ivkoi on Ivan-nimen karjalankieline variantu. Kiikki on Kirill da muga ielleh. Enimät nämmis ollah pravoslavnoit miehien nimet. Ga löydyygi ennevahnallistu, muinastu nimie, kuduat roittih vahnois liigu- da riäzittelendynimis, sanelou filolougientiijon doktoru, nimistöntutkii Irma Mullonen... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat