Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opastuo kieleh komiksoin vuoh

Opastumah piirustamah komiksoi tuli eri-igähisty karjalastu Karjalan eri čuppuloispäi. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Elävy kieli -komiksprojektu jatkuu. Erähänkerdazet komiksoin piirustamizen kursat piettih Vieljärves Karjalan Kielen Kois. Täl kerdua opastumah rahvastu tuli jovensuulaine kieliaktivistu Katri Silvonen. Suomespäi inehmine tuli ukon da poijanke. Katri jo kolme vuottu opastuu karjalan kieldy, alalleh kävyy paginpertih Jovensuus da yhtyy kiännösseminuaroih Päivännouzu-Suomen yliopistos. Katri pidi kursat hyväl karjalan kielel.

Kursoih yhtyi äijy eri-igähisty rahvastu Karjalan eri čuppuloispäi – liygilästy dai vienalastu. Kursoin aigah rahvas luajittih omat vesselät komiksat karjalan kielel. Komiksoi  piirustamizes rahvahale avvutti vaste ilmoih piästetty Seinykomiksoin luajinduopas -kniigainegi. Kniigas on annettu hyvii nevvoloi, kui parembi piirustua “vesseliä histouriedu” omal kielel. Komiksoin valmistettuu kai ruavot riputettih KKK:n pertin seinäh vieljärveläzien kačeltavakse. Paiči komiksoin master-kluassua Kois piettih hyvä konsertu: Lev Vorobjov Veškelyksespäi pajatti omii šuutkupajoloi, Alavozen taigin -teatran artistat ozutettih pienen ozutelman karjalan kielel. Konsertah yhtyttih vieljärveläzet pajattajatgi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat