Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Teatteribuumi Petroskoin keškuštašša

Karjalan Kanšallisen teatterin artistat kekšittih Maksi-kauppakeškukšen kävijillä mukava teatteriohjelma.

Teatteribuumi-nimini tilaisuš oli järješšetty Karjalan Kanšallisen teatterin 85-vuotispäivän kynnykšellä. Teatterin näyttelijät oli kekšitty kaččojilla mukava ohjelma: šiinä oli huvimiimikkojen esitykšie, kumpaset šuatih nakramah äšen totisie kaččojie, runoja, lauluja, ta tanššija. Artistat nuamijot nävöllä käveltih korkeilla puujaloilla ta kučuttih kaikkie kaččomah ohjelmua. Mi-milaški -miimikkoduetti kaunehissa puvuissa esitti pienen mukavan näytelmän rakkahuošta. Ainutluatuista räppie karjalan kielellä šai kuulla Ondrei-räppärin esitykšeššä.

Teatteribuumin piätarkotukšena oli antua ihmisillä enemmän tietuo Kanšallisen teatterin toiminnašta ta tuttavuššuttua näyttelijih. Vet aina on mukava šuaha tietuo niistä, ket esitetäh meilä elämyä lavalta – mimmoset hyö ollah arkielämäššä, mitä ajatellah. Räppäri Ondrei toivotti kaikilla kaččojilla, jotta hyö tiijettäis ta kehitettäis karjalan kieltä ta kuulttuurie, niin kuin hiän ičeki luatiu.

Valitettavašti nykyjäh ihmiset vähemmän käyväh teatterissa eikä kovin äijän tiijetä teatterielämäštä. Tämä hyvin näky kilpailuista, kumpasie järještäjät piettih kaččojien kešen. Esimerkiksi yksi tehtävistä oli šemmoni: kaččojista valittih kakši ihmistä, kumpasien piti luvetella Kanšallisen teatterin näytelmien nimijä, ken muistau enemmän, še i voitti. Ihmisien joukošta löyty kuitenki šemmosie, ket tiijettih ušiempi näytelmä. Kaččoja Irina muisti äšen kuuvven näytelmän nimet, ta šillä šai muijen ihmisien šuuret šuosijonošoitukšet. Irina voitti kakši lippuo teatterih. Vielä oli toini kilpailu, min tehtävänä oli šanuo millä kielillä Kanšallisešša teatterissa esitetäh näytelmie. Tämä tehtävä ei näyttän vaikielta meijän yleisöllä, vaštauš oli heti šuatu nuorelta mieheltä, kumpani niise šai palkkijokši liput teatterih.

Tilaisuon järještäjät kerrottih kaččojilla teatterin enši-illoista ta muista näytelmistä. Esimerkiksi kaččojie kučuttih Kontie-poika -näytelmäh.  Tämän näytelmän starinomasen juonen täytetäh Karjalan kanšanlaulut, tavat, perintehet ta šananlašut, a hahmojen pukuloih on lisätty kanšallisie elementtijä ta motiivija. Viime kevyänä Poigu-kondii -näytelmä šai heti nellä palkintuo Venäjän Arlekin-festivaalissa. Tänä vuotena näytelmä esitetäh Šakšašša ta Moskovašša. Šen lisäkši tänä vuotena teatterilla tulou kolme enši-iltua: näytelmät ”Karjalan mua” ta ”Valentinov den'” šekä uuvvenvuuvven starina lapšilla.

On hyvä, kun on šemmosie tilaisukšie, missä voit paremmin tutuštuo teatterih. Äijän rahvašta keräyty šinä päivänä kaččomah Kanšallisen teatterin ohjelmua, mi näyttäy, jotta teatterielämä kiinnoštau meijän kaupunkin eläjie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat