Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Teatterin juhlakautena tarjolla pohatta ohjelma

Omalla mualla -näytelmän enši-ilta avasi Karjalan Kanšallisen teatterin 85. teatterikauven 1. šajekuuta. Näytelmä on ohjattu Antti Timosen Otatko miut, Karjalan mua? -näytelmäkirjutukšen pohjalla. // Kuva: Miika Korhonen

Vielä ennein teatterikauven avajaisie Kanšallisen teatterin artistat kerittih käyvä vierailumatoilla Šuomen Kuopioh ta Varkauteh, a šyyškuun lopušša näyttelijät käytih šuurella esityšmatalla Piiterih, Šuomelais-venäläisen kulttuuriforumih. Piiteriläiset kaččojat oikein lämpimäšti otettih vaštah karjalaisie artistoja.

– Vierailumatat ollah ylen tärkie puoli artistojen työššä, Karjalan Kanšallisen teatterin piäohjuaja Andrei Dežonov šelitti. – Paikan ta yleisön vaihtamini innoššuttau näyttelijie, antau heilä lisyä virikehtä.

Juhlakautena Kanšallisen teatterin näyttelijäkunnalla on šuunnitelmissa ušiempi vierailumatka. Lähiaikoina artistat esiinnytäh kanšainväliseššä Venäjän kukat -teatterifestivalissa Šakšan Münchenissa, missä esitetäh Kontie-poika -näytelmä. Šaman näytelmän teatteri viey esitettäväkši Moskovah, Bolšaja peremena -festivalih pimiekuun alušša. Šen jälkeh Šuuret esityšmatat -projektin mukah pietäh vaihtovierailut Vladikavkazin Vahtangovin Akatemisen teatterin kera. Alušta, 7.-12. pimiekuuta Vladikavkazin teatteri tulou vierailulla Petroskoih ta šen jälkeh Kanšallini teatteri lähtöy esityšmatalla Vladikavkazih. Teatteri viey esitettäväksi šeiččemen näytelmyä nykyseštä ohjelmašta.

Kanšallisen teatterin 85. juhlasesonkin 1. šajekuuta avasi Omalla Mualla -näytelmän enši-ilta. Näytelmä on ohjattu Antti Timosen Otatko Miut Karjalan mua -näytelmäkirjutukšen pohjalla. Še ei kuitenkana ole ainut tämän kauven enši-ilta. Loppuvuoteh männeššä teatteri tarjuou kaččojillah vielä kolme uutta näytelmyä. Kakši niistä teatteriyleisö šuau nähä jo pimiekuušša: Maksim Sokolovin ohjuama Valentinin päivä -näytelmä Ivan Viripajevin näytelmäkirjutukšen mukah šekä Sergei Proninin ohjuama nykyaikani Elämän kujehie -näytelmä. Tämä näytelmä esitetäh kuin venäjän, šamoin ni karjalan kielellä. Perintehen mukah vuuvven lopušša kaččojie vuottau uuši uuvvenvuuvven Trollin kruunu -starina.

– Karjalan Kanšallini teatteri ei ole yksistäh kulttuurikeškuš, še on šamoin kanšainvälisen yhteistyön keškuš, Karjalan kulttuuriministeri Aleksei Lesonen korošti, – šillä on tärkie tehtävä yhteistyön kehittämiseššä Šuomen ta Pohjois-Jeuropan kulttuurijärještöjen kera.

Tulovaisuošša Rajayhteistyön ohjelman puittehissa on šuunniteltu toteuttua yhtehisie projektija, kumpasih yhtyy Kanšallini teatteri.

Karjalan Kanšallini teatteri kuuluu šuomelais-ugrilaisien teatterien liittoh ta kehittäy yhteistyötä muijen šuomelais-ugrilaisien teatterien kera.

– Meijän tavoittehena on še, jotta kanšallista kulttuurie olis esillä šamoin federalisella tašolla. Ennein kanšallisilla teatteriloilla oli mahollisuš ošallistuo Moskovan kanšallistaitehen päivih. Nykyjäh tämä peinneh on unohtun. Hyvä kun federalisella tašolla olis peruššettu kanšallisien teatterien festivali, Kanšallisen teatterin taitehellini johtaja Sergei Pronin toivo.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat