Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjala juhli miehitykšeštä vapauttamisen vuotispäivyä

Petroskoissa unohtumattoman päivämiärän kunnivokši piettih virallisie tilaisukšie. Niin, Muiston ta mainehen kävelykujalla šekä Ikuhini tuli -muistokompleksilla järješšetyih toimenpitoloih otettih ošua Karjalan virkamiehet, Šuuren Isänmuallisen šovan veteranit, rintaman šeluštan ruatajat, kadetit, petroskoilaiset ta kaupunkin vierahat.

Muiston ta mainehen kävelykujalla Karjalan virkamiehet piettih pakinoja, kumpasissa koroššettih, kuin tärkietä on šäilyttyä muisto näistä šuurista tapahtumista ta meijän ihmisien rohkevuošta ta urhollisuošta.

Omašša pakinašša KT:n halličukšen piäministeri Aleksandr Čepik mainičči, jotta pitäy šäilyttyä muisto šovan šankariloista meijän lapšien ta punukkojen šyväimissä. Karjalan lakienluajintakokoukšen taloušpolitiikan komitietan johtaja Larisa Ždanova pakinaššah kerto, kuin hänen ämmö ta muamo šovan aikana lähettih Karjalašta evakkoh kivulla ta pelolla, ta kuin heilä oli hyvä mieleštä myöštyö kotimualla. Šamoin keräytynyijen ieššä esiinty Sever-ečintäjoukon piällikkö Vladimir Konovalov.

Virallisien pakinojen jälkeh Šuuren Isänmuallisen šovan šankarien muistuo kunnivoitettih hil’l’asuon hetkellä ta Ikuhini tuli -muistomerkin luo lašettih kukat.

Šeuruavana päivänä Peski-lentoašeman luona oli pietty šota-istorijallini rekonstruonti. Še oli omissettu Karjalan miehitykšeštä vapauttamisen 73. vuotispäivällä.

Toimenpitoh otti ošua Piiterin Epoha-kanšalaisjärještön ta Petroskoin šotaistorijan harraštajien St’ag-klubin yli šata jäšentä. Rekonstruointi piettih KT:n nuorison, liikuntakašvatukšen ta urheilun aseita hoitajan ministerijön, Karjalan šotakomissariatin ta Petroskoin alovehellisen šotilaškunnan tuvella.

Karjalaiset nuoret šotamiehet yheššä omien avuštajien kera šotakomissariatista ta Karjalan maihinnoušujoukkojen šotilahien liitošta aktiivisešti ošallissuttih istorijalliseh rekonstruointih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat