Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paanajärven kanzallizen puuston nimet

Paanajärven puusto. Mäntykoski. // Kuva: Kirill Ognev

Paikannimistö on pohjatoi uarrehkaivo, kus myö ammuldammo tieduo meijän kodirannan ennevahnallizes elokses. Täl kerdua opimmo sellittiä, kui on roittu Paanajärven kanzallizen puuston erähät paikannimet.

 

Karjalan pohjazes, Louhen piiris, Suomen da Murmanskan alovehen rajal ollah Karjalan puhtahimat järvet da jovet, korgevimat vuarat, igivahnat korbimečät, kus eletäh harvinazet linnut, zvierit da kalat. Nämmil rannoil nikonzu ei olluh äijiä rahvastu. Suuren Ižänmuallizen voinan jälles sie ei liikkunuh nikedä, paiči rajanvardoiččijoi. Sendäh luondo sie on pyzynyh koskemattomannu. Kaksikymmen viizi vuottu tagaperin, 20. oraskuudu vuvvennu 1992 sie avattih Paanajärven kanzalline puusto. Sen nimekse tuli Paanajärven järven nimi. Sen da erähien toizien puuston paikannimilöin alguperiä opimmo sellittiä täl kerdua.

 

Piäjärvi

Piäjärven pos’olku on Paanajärven kanzallizen puuston lähin eloitettu paikku. Se sai nimen rinnal olijan suuren Piäjärven järven mugah. Järvi on Karjalan suurembii vezistölöi. Sen rannoil on olluh moni vienankarjalastu kyliä. Eigo karjalazet eläjät nimitetty järvie Piäjärvekse? Vastuau filolougientiijon kandiduattu, nimistöntutkii Denis Kuz’min:

– Vienan Karjalan pohjazes on vägi äijy paikannimie, kudamii ei sua ellendiä. Sendäh ku vie 1800-vuozisuan vaihtujes sie eli saamelastu libo lappalastu. Tämän periä monet nimet sil čupul ollah saamelastu alguperiä. Piäjärven pohjazel rannal oli olemas Ruvan pogostu. Sie vie 1700-vuoziluvun lopus dokumentois mainitah tilattomii lappalazii. Piäjärven nimi on juuri saamelasperäine nimi. Nygöine karjalankieline Piäjärvi-formu ei ole oigei. Aijombi formu oli Päijärvi. Tovestuksennu sille on järven pohjaziman lahten nimi – Päilakši. Nimen pohjannu on saamelaine sana päjä merkičykses ylä libo ylähäine. Piäjärvi on kui Yläjärvi verratunnu suureh Tuoppajärveh...

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat