Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalazennu olles pidäy paista karjalakse

Anna Usova pajattau Oma pajo -horas kolmetostu vuottu. // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”.

Omua troppastu myö

Anna Usova on roinnuhes Viidelen kyläh umbikarjalazeh pereheh. Jo lapsusaijas Anna  kuuli karjalan kieldy. Enzimäi inehmine tahtoi opastuo lapsienkazvattajakse. Hänen muamo ruadoi päivykois, i Annale se ruado oli mieldy myö. Ga kai rodih toizin. Školan loppiettuu inehmine piäzi opastumah Petroskoin valdivonyliopistoh. Häi opastui suomen kieldy piäaihiennu da karjalua valličuskursannu. Pidäy sanuo, ku kois vahnembat paistih tyttärenke vai ven’akse. Ga yksikai tyttö kuda-midä ellendi da maltoi virkua setämä sanaine. A nygöi Anna Usova on karjalankielizen raadivon toimittai, kiändäi, runoilii da prouzankirjuttai, Oma pajo -horan pajattai.

Terveh teile, hyvät kuundelijat

Yliopiston jälgikursal opastujes Anna Usova  puutui ekskursieh kanzallizeh tele- da raadivokompuanieh ”Karelia”. Ekskursien loppiettuu neidine hedi kučuttih ruadamah raadivoh. Allus Anna ruadoi uudizien da siänennustuksen juondajannu. Neruo suaduu inehmine rubei luadimah kirjalližus- da lapsien programmoi.  Anna ylen äijäl kiittäy raadivon toimittajii Nikolai Filatovua, Nikolai Nazarovua, Ivan Akimovua, kuduat hyvin otettih händy vastah da ”čuglattih” karjalan kieleh. Annan sanoin mugah ruavos avvuttau segi, gu Karjalas on äijy nerokastu ristikanzua, sanommo, kirjalližusprogrammois puaksuh tevoksii lugietah Kanzallizen teatran ozuttelijat. A tänäpäi toimitukses ruatah moizet korgeitazozet toimittajat kui Jelena Karpova, Reino Rugojev, Aleksandr Jeremejev, kuduat omil lähetyksil da nevvoloil avvutetah kaikile toimittajile heijän ruavos. Konzulienne inehmine oppi vägie i televiidenies, ga raadivo enämbäl miellyttäy händy. Naizen mieles on ylen tärgei, ku ruado olis mieldy myö.

Himo kirjuttua

Anna Usova oppi kirjuttua karjalan kielel jo 1990-luvul. Inehmizen sanoin mugah, täh ruadoh händy kehoitti Armas Mišin, kudai sanoi kovah: ”Sinule pidäy kirjuttua, Anna!” Sil aigua häi kirjutti pienii kerdomuksii lapsih niškoi, kudualoi jullattih Oma Mua -lehtes... 

Buabo

 

Vahnu buabo pahoi nägöy,

Yksin eläy prekottau.

Äijän tiedäy buabo tämä,

Olis kel vai tarattua.

 

Tulou laukkah leibäh, maidoh,

Kaikkih kaččou, möllöttäy.

Tahtou paista buabo meijän,

Vaiku eule kuulijua.

 

Ylen äijy mostu buabuo

Eläy rinnal yksinäh.

Vuottau omii buaban kodii,

Rahvas, tulgua paginah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat