Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#40 (1380)


 • #40(1380) | Opastus   Vladimir Ivanov
  Segezas ruvettih opastamah karjalan da suomen kieldy

 • #40(1380) | Kandurahvas   Valmisti Elina Potapova
  Nellisadua vuottu tagaperin karjalazien elaijas rodih suuri muutos. Suuret joukot karjalastu lähtiettih pagoh Tverin muale. Midäbo pakotti rahvastu lähtemäh omil eloitettuloil mualoilpäi?

 • #40(1380) | Heimovellet   Natalja Anhimova
  Täl sygyzyl ligakuul Vepsän etnogruaffine muzei pidäy omassah vuozipäivän. Juuri 50 vuottu tagaperin Šoutjärven eläi R’urik Lonin avai ozuttelun vepsäläzih nähte kirjastos, kudai oli vahnas papin talois. Kirjaston kahtes pertis oli veššilöi, kudamii R’urik Petrovič keräi vepsäläzil. Enne kaikkie kaikkii nämmii vešsilöi R’urik Lonin tahtoi ozuttua Šoutjärven školan opastujile. Sie lähäl oli souhozan taloi, kunne huondeksel tuodih maiduo. Lapset tuldih ottamah maiduo, dai yhtel tiel juoksendeltih muzeih. Nygöi net lapset ollah jo 60-65-vuodehizet naizet da miehet, i hyö hyvin mustetah sen aijan da sanotah, ku enzimäine muzei oli kaikis parahin.

 • #40(1380) | OpastusOlga Smotrova
  Kiännä-projektu jatkuu. Täl kerdua karjalan kielen kiännösseminuarale Jovensuun Päivännouzu-yliopistoh kerdyi Karjalan TV:n da raadivon, Oma Mua- da Kodima-lehtien toimittajua, Petroskoin valdivonyliopiston opastujua, kirjuttajua da kieliaktivistua mollembil puolil rajua.

 • #40(1380) | Yhteistyö   Kari Kemppinen
  Uhtua-Seura ry yheššä Kuhmon SPR:n kera järješšettih 30. šyyškuuta enšiapukurššin Vienan Karjalašta tulluolla aikuhisryhmällä. Kurššin aikana kouluttajien Päivi Pohjolan ta Jouni Haverisen joholla käytih läpi SPR:n enšiapukoulutušohjelmie monipuolisešti ta käytännön harjoitteijen avulla.

 • #40(1380) | PersoonaMaikki Spitsina
  Šajekuun 14. päivänä Karjalan Kanšallisešša kirjaštošša juhlittih karjalan kanšankirjailijan, runoilijan, opaštajan, journalistin Pekka Pertun 100-vuotispäivyä.

 • #40(1380) | MerkkipäiväNatto Varpuni
  Karjalan Kanšallini teatteri otti vaštah onnitteluja 85-vuotispäivänäh.
Partn`ourat