Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vienalaisilla järješšettih enšiapukuršši Kuhmošša

Kouluttajien joholla kurššilaiset opaššuttih antamah enšiapuo hätätilanteheh joutunuilla. // Kuva: Kari Kemppinen

Kurššiloih yhty 12 henkie, naisie ta miehie – Kalevalan piirin ičehallinnon virkamiehie, koulujen ta päiväkotien opaštajie, urheilukoulun valmentajie ta muita toimijie ihmisie. Kurššilaiset oli juattu kahteh ryhmäh, yheššä ryhmäššä oltih ne, ket tultih opaštumah enšimmäistä kertua ta toisešša ne, ketä jo oli aikasemmin koulutettu ta nyt hyö šuatih täyvennyškoulutušta. Ryhmien kokuomisešta vaštasi Uhtua-Seuran Kalevalašša toimija šisaršeura Uhut-šeura.

Kurššin jälkeh Uhut-šeuran johtaja Valentina Kovalenko totesi: ”En tiijä, onko tämä miun šuama kurššitovissuš Venäjällä voimašša, no iče olen varma, jotta nyt rohkenen ta šuatan auttua hätätilantehešša.”

Enšiaputaitojen merkityš vienalaisilla, kanšalaistaitona, koroštuu kun ajattelemma vaikka šuomelaisien matkailijien ympärivuotista ta aktiivista liikkumista Vienan Karjalašša. Aloveh on harvah ašuttuo ta tietoliikennehyhteyvet toimitah vaihtelevašti, oikien avun tarvehta on ollun ta tulou olomah jatkoššaki. Nämä enšiaputaijot mitä koulutettavat šuahah, miten enšiapuo voit ta pitäy antua, arkielämäššä tuuvvah hyötyö kuin heilä ičelläh, šamoin ni paikallisella väještöllä.

Enšimmäini šamantapani enšiapukuršši piettih kevyällä 2013, yhteistyöššä Kuhmon SPR:n ta Uhtua-Seura šekä Uhut-šeuran kera. Šiitä lähtien niitä on järješšetty melkein joka vuosi, toičči kakšiki šamana vuotena. Uhtua-Seura ry makšau ryhmien koulutukšen, ruokailut, majotukšet (kakši yöpymistä) šekä antau kurššilaisilla pienet matka-avuššukšet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat