Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Viizikymmen vuottu vepsälästy kul’tuurua säilyttämäs

Joga vuottu mezeih tulou rahvastu Ven’an eri čuppulois da ulgomualpäi. Tänäpäi Šoutjärven muzei kuuluu Karjalan Kanzallizeh muzeih. // Kuva: Julija Naumova

Täl sygyzyl ligakuul Vepsän etnogruaffine muzei pidäy omassah vuozipäivän. Juuri 50 vuottu tagaperin Šoutjärven eläi R’urik Lonin avai ozuttelun vepsäläzih nähte kirjastos, kudai oli vahnas papin talois. Kirjaston kahtes pertis oli veššilöi, kudamii R’urik Petrovič keräi vepsäläzil. Enne kaikkie kaikkii nämmii vešsilöi R’urik Lonin tahtoi ozuttua Šoutjärven školan opastujile. Sie lähäl oli souhozan taloi, kunne huondeksel tuodih maiduo. Lapset tuldih ottamah maiduo, dai yhtel tiel juoksendeltih muzeih. Nygöi net lapset ollah jo 60-65-vuodehizet naizet da miehet, i hyö hyvin mustetah sen aijan da sanotah, ku enzimäine muzei oli kaikis parahin.

Kolmen vuvven peräs muzei siirdyi Hamamättähän kohtah, kus jo oli enämbi tilua muzeih niškoi, a muzeih jo kerdyi ylen äijy vehkehty da pertilomuu.

Kengi mustau, kui buabo istui kangaspuuloin tagan da “kudoi hurstii” (baba se oli mul’až, ga ozuttihes, rouno ku elävy). Kentahto musteli, kui yhtel stolal oli ezitetty kogonaine vepsäläine piha – kodi, huonukset, kyly, aitat...

 Tänäpäi muzeidu kaččou Valentina Uhanova, häi pidäy silmäl, ku ei olis pölyy ezinehil, tiedäy mittustu vehkehty tuli aigu panna kundoh. L’udmila Čurkina on rodivunnuh Šoutjärveh, sendäh hyvin tiedäy kylän rahvastu da histouriedu. Hyvinny abuniekoinnu muzein ruavos ollah Sergei da L’ubov’ Ul’bakovat. Tuli muzeih uuttugi ruadajua: Jevgenii Fotejev Kalagen kyläspäi da L’ubov’ Ivanova Šoutjärven kyläspäi.

Konzu muzei avavui, sie oli 300 ezinehty, nygöi muzein ruokos on enämbi  9 000 ezinehty. Yhtelläh parahimii ollah enzimäzikse suavut, kudamii nygöi jo et lövvä nikus... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat