Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Melliččä” parentau elämyä Priäžäššä

Šiätijön šyntymäpäivä ilmotettih varen’n’apäiväkši ta šen aikana piettih varen’n’akilpailu. // Kuva: Uljana Tikkanen

Melličän tehtävinä on luatie hyvie aseita ta opaštua ihmisie ruatamah oman elinpaikan hyväkši. Šiätijö piti šyntymäpäivyäh 7. šajekuuta Marija Melentjevan istorijallisešša puistošša, kumpani niise oli kunnoššettu šiätijön ta priäžäläisien voimin. Kolmen vuuvven aikana Melliččä on toteuttan pienie projektija ta kuččun rahvašta aktiivisempi ošallistumah oman kylän ta piirin elämäh.

– Myö kannatamma äijän projektija kunnoštamisalalla, meilä ei ole äijyä rahua niih, vain myö ruamma šemmosien ihmisien kera, kumpaset ollah valmehet muuttamah ympäristyö paremmakši. Šillä tavalla joka vuosi myö šuamma pienie granttija ta toteutamma niitä koko Priäžän piirissä, kerto Melliččä-šiätijön johtaja Katerina Jefremova.

Nämä pienet projektit košetah eri aloja. Šiätijö kannattau Priäžän jiäkiekon lapši- ta aikuhisjoukkoja, nyt hyö yheššä järješšetäh piirikilpailuja, ne pietäh tulijana talvena. Kaikki Priäžän piirin koulut ošallissutah Oma randu -kotišeutuprojektih. Tarkotukšena on luatie nettišivu ta kerätä šinne Priäžän piirin istorijua koškijua ainehistuo. Koko Priäžän piirin eläjillä annetah mahollisuš toteuttua omie idejoja kilpailuissa, šemmosissa kuin «Karjalan kieldy tihieh». Šiätijön joukko aina šuurenou, kaikissa projektiloissa aktiivisešti autetah volont’orit, hyö jo nuorešta ijäštä alkuan totutah ruatamah kotikylän hyväkši.

Šamoin še šuattau antua iluo rahvahalla. Näin šiätijön šyntymäpäivä ilmotettih varen’n’apäiväkši. Vierahie kostittettih kakkaroilla varen’n’an kera ta kaikin yheššä leikittih, tanššittih, annettih lahjoja šiätijöllä. Pruasniekan aikana piettih varen’n’akilpailu. Maisseltavakši tuotih kuin tavalliset varen’n’at puolukašta, manšikašta tahi omenašta, šamoin ni herkulliset voikukka-, vesimeloni- tahi piärynävaren’n’at.

Iäneštämällä valittih nellä voittajua: Larisa Jelisejevan ruškieviinimarjavaren’n’a, Oles’a Nikitinan voikukkavaren’n’a, Natalja Zadvorjevan piärynävaren’n’a ta Uljana Sinitsan luatima varen’n’apurkki.

Melličällä toivotettih hyvän työn jatkamista ta uušien projektijen toteuttamista. Šuunnitelmissa on vielä äijä miellyttävyä. Tulijana kešänä opaštajat lapšien kera halutah järještyä käsityöleiri. Šiätijö nyt yrittäy löytyä šiih rahotušta, šamoin hyö halutah šiivota oma kylä ruhkista. A vuotena 2018 alkau šuuri etnokulttuuriprojekti. Rahotušta šiih on jo šuatu ta ošallistujina on kolme Karjalan piirie rajan lähellä. Projekti on šuunnattu turistialalla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat