Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#42 (1382)


 • #42(1382) | Rajan taguaTamara Ščerbakova
  Ei sua uskuo, kui rahvas maltetah suvaija opastuo lugemah, pagizemah da kirjuttamah vierahal ihan tundemattomal kielel.

 • #42(1382) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Karjalas on ylen äijy paikannimie, kuduat ollah pyhät. Ollah Pyhät jovet, Pyhät järvet, ollah Pyhät kylätgi. Nengostu nimie on äijy kui Karjalas, mugai sie, kus elettih libo eletäh vepsäläzet. Sanommo, hos Leningruadan alovehel. Ollahgo Pyhät järvet da Pyhät jovet tovengi pyhät, myö opimmogi sellittiä täl kerdua. Pyhärvi on vahnu lyydiläine kylä ei ylen loitton Petroskoin linnaspäi, se on sijoitunnuh samannimizen Pyhärven järven rannale. Pyhärvi on Priäžän rajonan suurembii kylii.

 • #42(1382) | Kylän elostu
  Kylymykuun 5. päivänny Noužarven kylän Kul’tuurutalois rodieu Pajatammo yhtes -festivuali. Festivualih yhtyy pajajoukkuo Priäžän piirispäi: Nuožarvas, Jessoilas, Priäžäs, Čalnas. Tullahgi festivualih Kulkuset-joukon lapset Petroskoispäi. Festivuali algavuu 12. 00 aigah.

 • #42(1382) | Kylän elostuOl'ga Ogneva
  Piäjärven pos’olkas ei rua viendyvezien puhtastamo. Kolmes vienpuhtastandukeinos ei rua ni yksi.

 • #42(1382) | TeatteriNatto Varpuni
  Kanšallini teatteri on poikkeukšellini ilmijö, mi šai alun Venäjällä 1930-luvulla. Ka on olomašša šemmoisieki teatterija, kumpaset oli peruššettu vielä ennein vallankumoušta. Esimerkiksi, Tatarstanin Kanšallini teatteri, min enšimmäini esityš tatarien kielellä oli näytetty yleisöllä 1906 vuotena.

 • #42(1382) | KRLNatto Varpuni
  Karjalan Rahvahan Liitto järještäy yhenpäivän matkoja karjalaiskylih pari kertua vuuvvešša. Matkojen tarkotukšena on tuttavuštua petroskoilaisie karjalan kielen opaštujie karjalaisih kylih, antua heilä kuunnella karjalan kieltä ta šuaha uušie yštävie.

 • #42(1382) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Tatarilaisen kulttuurin Čulpan-šeura järješti Kanšanpuvun šukupuolierikoisuot -seminarin. Še piettih šajekuun 26. päivänä Petroskoin hallinnošša.
Partn`ourat