Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšanpuvun arvošta paistih seminarissa

Seminarissa eri kanšallisukšien etuštajat šuatih kiitoškirjasie avušta Kanšanpuku 2018 -kalenterin valmistamisešša. // Kuva: Maikki Spitsina

Seminari keräsi käsityömuasterija, opaštajie, ompelijie, virkamiehie, journalistija. Eri kanšallisukšien etuštajat tultih omissa kanšanpukuloissa. Tatarilaisen kulttuurin Čulpan-šeuran johtajan Farida Fadejevan šanojen mukah, hiän piätäkauten kučču vierahie tulomah seminarih kanšan puvut piällä.

– Karjalašša eläy yli šata kanšallisutta ta kaikki myö olemma erimoiset. Jokahisella kanšalla on oma kanšanpuku – yhet ollah hyvin kirkkahat ta värikkähät, toiset on luajittu rauhallisissa värilöissä. Kanšanpuku koroštau meijän kaunehutta ta yhistäy ihmisie.

Virkamiehien tervehtimisšanojen jälkeh pakinavuoro oli annettu niillä ihmisillä, kellä kanšanpuku tuli elämänharraššeukšekši tai ammatiksi.

Niin, tehnologijan kolledžin erikoisoppiainehien opaštajan Marina Mališevan esityš koški kanšanpukuo rahvahan kulttuuriperinnön šäilyttämisen keinona:

– Kakšitoista vuotta takaperin kolledžissa opaštu ompelijiksi melko vaikie ryhmä. Tyttöjen ieššä oli diplomityö, a hyö ei kehattu ruatua mitänä. Mie ehotin heilä kuot’ella ruatua yheššä päiväkojin kašvattien kera ta ommella heilä kanšanpukuja. Še työ niin kiinnošti opaštujie, jotta hyö valmissettih lapšilla komiet puvut ta niin piäštih kaikkien tutkintojen läpi. Šiitä ajašta alkuan mie tuttavuššutan kolledžin studenttija kanšanpuvun erikoisukših ta še aina löytäy vaštuon opaštujien šyväimissä. Nyt joka studentilla on mahollisuš čukelua kanšanpuvun muajilmah ta opaštuo ompelomah šitä.

Käsityömuasteri Natalja Denisova kerto keškiajan ta perintehellisen karjalaisen puvun šaloista. Pakinaššah hiän vaštasi kolmeh kyšymykšeh: mi on kanšanpuku, missä šitä voit nähä ta mistä voit löytyä lisätietuo puvušta. Šanavuoron lopušša Natalja Denisova kiänty kaikkien käsityömuasterien puoleh pyynnöllä ruatuas’s’a kanšanpuvun kera kunnivoittua šitä ta kertuo ihmisillä vain tosiaseita.

Seminarissa äijän paistih rahvahanpuvun merkitykšeštä ta arvošta. Toimehpivon lopušša šen ošanottajat tultih yhteh mieleh, jotta kanšanpuku antau meilä mahollisuon piäššä ajan jokeh ta nähä: meilä oli männytaika, on nykyaika ta ieššä on tulovaisuš. Omissa töissä muotišuunnittelijat rikeneh käytetäh karjalaisen puvun motiivija ta linjoja, ta myö mielellänä piemmä niitä piällä. Kanšanpuvulta vielä on mitä perie – idejoja, värišointuo. Še auttau nykymuajilmua pisyö jaloillah.

Seminarissa oli esitetty uuši Kanšanpuku 2018 -kalenteri, mi oli painettu KT:n kanšallisušpolitiikan ministerijön tuvella. Kalenteri valmissettih Petroskoin valtijonyliopiston B’utžetin monitoringikeškukšen ruatajat yheššä Čulpan-šeuran kera. Keškukšen spesialisti Marija Pituhina kerto kalenterin konseptijošta.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat