Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ligaviet valutah puhtahah järveh

Piäjärven keskiškolan hiimien da biolougien opastai Marina Kirilina yhtes Piäjärven školan opastujienke kezäl 2014 tutki vien luaduu Tuhkajärves. Tuli ilmi, ku vies on ližennyh elävien toukkua.

Viendyvezien puhtastamo on moizes pahas kunnos, ga ruadajii kieltäh menemäs sydämeh. Levo vajattau, pala lagie on pakkunuh lattiel, sydämes on pilkopimei, tuldu ei ole, vai raudulangat riputah. Vienpuhtastusbasseinas murettih kuaviččemet, kudamat eroiteltih kovii ligapaloi viendyvezis. Sendäh nygöi ligavezii nimil ei puhtasteta. Jälgimäzen kaheksan kuun aigua basseinaspäi ei kabrasteta ni raboi, ku omua ligamašinua Piäjärves ei ole, mašin Louhespäi kävy ei. Viendyviet valutah Tuhkajärveh, siepäi Tuhkajogeh da toizii jogiloi myöte ielleh Piäjärveh.  

– Konzulienne Piäjärven vienpuhtastamo oli parahii kogo tazavallas. Vetty tiä Piäjärven pos’olkas ei rua viendyvezien puhtastamo. Kolmes vienpuhtastandukeinos ei rua ni yksi.

puhtastettih kolmeh tabah. Hiimii-ainehil, bakteerieloil da kuaviččimil. Vetty vallendettih. Bakteeriet täytettih da puhtastettih vetty, sanou Piäjärven keskiškolan hiimien da biolougien opastai Marina Kirilina.

Marina Kirilina yhtes Piäjärven školan opastujienke kezäl 2014 tutki vien luaduu Tuhkajärves. Tuli ilmi, ku vies on ližennyh elävien toukkua. Spetsialistat sanottih, ku vien luadu muutui ristikanzan ruavon periä. Kolmenkymmenen metrin piäs ylävirras on viendyvezibutki. Sitpäi viendyvezi laskou kohti Tuhkajärveh. Vienpuhtastamo ei rua putilleh jo kolme vuottu. Piäjärveläzet aktivistat kyzyttih abuu Louhen vezikanualas, kudai pidäy huoldu viendyvezien puhtastamos dai sen omistajil – paikallizil vallanpidäjil... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat