Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuvvet kaverit Veškelykšeštä

Paikallini aktivisti Lev Vorobjov (vaš.) näytti petroskoilaisilla Veškelykšen nähtävykšie ta karjalakši kerto kylän istorijašta ta nykypäiväštä. // Kuva: Natto Varpuni

Matkoih ošallissutah karjalan kielen kurššien kävijät, Paginkanzu-pakinakerhon ošanottajat, KRL:n jäšenet. Tällä kertua matka oli šuunnattu Veškelykšeh, missä aktiivisešti kehitetäh karjalan kieltä.

– Veškelykšen koulu jo toista vuotta ošallistuu Karjalankielini šanelu -aktijoh ta kylänjohtajan Irina Pogrebovskajan kera myö näkeyvymmä ušeičči karjalaisissa tapahtumissa, kerto KRL:n johtaja Natalja Vorobei. – Iče olen käynyn Veškelykšeššä monta kertua ta kunnivoičen paikallisie kielenaktivistija. Konša opaštajien kera miettimä, mih kyläh järješšämmä matkua, niin yksimielisešti valiččima Veškelykšen. Täššä on mitä kaččuo ta mistä innoštuo.

Veškelykšeššä ativoja otti vaštah paikallini aktivisti Lev Vorobjov, kumpani kaimasi petroskoilaisie kylyä myöten, näytti vanhoja karjalaistajoja, časoun’an, vašta avatun felššeri- ta šynnytyšliäkäripunktin, kerto Veškelykšen istorijašta ta nykypäiväštä.

Kylä šijoutuu šeiččemellä mäjellä, kahellatoista järvellä. Nyt, konša puut ollah jo pal’l’ahat, koko kylä hyvin näkyy časoun’an mäjeltä. Petroskoilaiset kyšyttih oppahalta, äijänkö eläjie kyläššä on, mitä ruatuo hyö ruatah ta millä šyötetäh iččie.

Lev Petrovič kerto venäjäkši ta šiitä i karjalakši. Konša mieš pakasi karjalakši, kaikin ylen tarkkah kuunneltih häntä ta yritettih tunnuštua tuttavie šanoja. Karjalan kielen opaštujat ihaššuttih kuin pikku lapšet, konša ymmärrettih, mistä pakina on.

Kylyä myöten aštuos’s’a Lev Vorobjov ylpiešti kerto uušista laitokšista šekä korjatuista tai restauroituista rakennukšista ta korošti, jotta ne on avattu kylänjohtaja Irina Pogrebovskajan ruavon anšijošta. Opaš vielä mainičči, jotta Irina Aleksejevna on Loma Andrei Malahovin kera 2017 -kilpailun yksi voittajista ta vašta tuli Dominikanašta, missä oli lomalla Malahovin kera.

Kiertomatan jälkeh matkuajie kostitettih čäijyllä ta piirakoilla Veškelykšen Etnokultturikeškukšešša. Šiitä Keškukšešša oli järještetty konsertti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat