Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#43 (1383)


 • #43(1383) | TverinkarjalazetElina Potapova
  Tänävuon minule lykisti – jälgimäi piäzin Tverinmuale. Ligakuun lopus minä lähtin Lihoslavl’an linnah, kuduas piettih Karjalan tazavallan kanzallizen kul’tuuran päivät. Enne tädä matkua minä nikonzu en kuulluh tverinkarjalazien “eläviä” paginua. Sendäh minule ylen äijäl himoitti tuttavuo paikallizih rahvahih da paista heijänke omal kielel.

 • #43(1383) | NuorižoOl'ga Dubitskaja
  Tänävuon, 19.-22. ligakuudu Soči-linnas piettih XIX Muailman nuorižon da opastujien festivuali, kuduah yhtyi enämbi 30 tuhattu hengie. Niilöin joukos oligi karjalastu. Festivualis kerdoi “Omale Muale” nuožarvelaine Jekaterina Barmina.

 • #43(1383) | Kylän elostuValentina Libertsova
  Alavoizen taigin -teatrustuudii uvvessah kučui kylän karjalazii da livvin kielen suvaiččijoi Karjalaine bes’odu -illaččuh. Se oli 4. kylmykuudu.

 • #43(1383) | KKK   Šallun Anni
  Vieljärven kylän naizil rodih mahto pidiä huoldu omas tervehyös uvven keinon vuoh.

 • #43(1383) | Kylän elostu
  Nuožarven kyläs karjalazet pajattajat ezitettih omii pajoneroloi. Kylmykuun 5. päivänny pajofestivualih kerdyi pajojoukkuo Priäžäs, Nuožarves, Čalnas, Jessoilas, Vieljärves, Anukses da Petroskoispäi. Arvostelujoukkoh kuulujat vallittih parahakse Karjalan koivu -pajojoukon Anuksespäi. Voittajat suadih lahjakse magien tortan.

 • #43(1383) | Kylän elostuNatalja Antonova
  Talvi karjalazes kyläs -foton luadii Ol’ga Gokkojeva kilbaili täs kilvas sih niškoi, ku maksua Vieljärven kyläh nostetun Karjalan Kielen Koin sähkölöin čotat talven aigah.

 • #43(1383) | Heimovellet   Valentina Saburova
  Vuuvvešta 2011 joka šajekuun kolmaš šuovatta Virošša pietäh virallini heimokanšojen päivä. Tänä vuotena heimopäivien ohjelmat oli järješšetty koko šajekuun aikana Viron eri paikoissa.

 • #43(1383) | OpaššušNatto Varpuni
  Aktijo jarješšetäh jo toista vuotta. Šen ideja on šyntyn Udmurtijašša, tarkotukšena on šuaha šelvyä, kuinka hyvin šanelun ošanottajat tiijetäh Venäjän kanšojen perintehie, tapoja, pukuja ta šyömisie, muan istorijua ta kanšallisie šankareita. Petroskoissa etnografista šaneluo kirjutettih 3. pimiekuuta šeiččemännen opaššušlaitokšen tiloissa.

 • #43(1383) | KRL
  Vielä kevyällä alovehellini yhteiskunnallini urheilujärještö ”Karjalan tašavallan kyykkäliitto” ilmotti kilpailušta, kumpasen tarkotukšena oli valita järještöllä oma logo.
Partn`ourat