Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etnografini šanelu kirjutettih Venäjällä

Šaneluo kirjutettih Periodika-kuštantamon ruatajatki. Natalja Denisovan mukah kyšymykšet oltih melko vaikeita. ”Monet vaštaukšet tultih mieleh aivan intuitiivisešti ta šen tähen, jotta olen joškuš kuullun tai luken kuta mitä täh teemah kuuluvua. // Kuva: Natto Varpuni

Petroskoin valtijonyliopistošša šitä kirjuttettih ylioppilahat ta yhteiskunnallisien järještöjen jäšenet. Kanšallisušpolitiikan varaministeri Jelena Migunova tervehti aktijon ošanottajie. Hiän kerto viimevuotisen šanelun tulokšista, aktijon järještäjistä ta toivotti lykkyö šanelun kirjuttajilla. Šiitä aktijon ošanottajat šuatih šanelun kyšymykšet ta paperin, minne hyö kirjutettih omat vaštaukšet. Šanelu oli venäjän kielellä. Šiinä oli 30 kyšymyštä, kumpasien joukošša oli yleisvenäläisie ta alovehellisie kyšymykšie. Yleisvenäläisien kyšymykšien kešen oli, esimerkiksi, kyšymyš šiitä, min rahvahan etuštajie vuuvven 1812 Isänmuallisen šovan ranškalaisen armejan šotilahat nimitettih “pohjosiksi amoriloiksi”, šen tähen kuin hyö ylen nerokkahašti ammuttih juošešta. Vaštaukšina oli: А) čečenit Б) karjalaiset В) baškirit Г) venäläiset. Alovehellisien kyšymykšien joukošša oli esimerkiksi tämmöni kyšymyš: Millä alovehella šijoutuu puuarkkitehtuurin Kiži-musejo ta luonnonšuojelualoveh. Vaštaukšiksi oli tarittu šeuruavat variantit: A) Karjalan tašavalta, Б) Udmurtijan tašavalta В) Moskova-kaupunki Г) Sevastopol’-kaupunki. Venäjän kanšojen kulttuurit ta perintehet -teemat ollah loputtomie ta ei mahuta etnografisen šanelun kolmenkymmenen kyšymykšen rajoihi, Federalisen Kanšallisuštoimiston johtaja Igor’ Barinov šano. Meijän tarkotukšena on kiäntyä Venäjän eläjie omien juurien ta omien kanta-tuattojen puoleh, yllyttyä heitä tutkimah ta tuntemah oman kanšan ta oman muan istorijua. Tiijot toini toisešta on še perušta, min piällä šyntyy kunnivo ta šopu rahvahien välissä.

Šanelu kirjutettih niise internetissa miretno.ru -saitilla. 3.piemiekuuta online-kirjuttajie oli enemmän 5 000 henkie.

Šanelun tulokšie ilmoitetah Venäjän Federaatijon Perušlajin päivänä 12. talvikuuta. Omie tulokšie työ löyvättä aktijon miretno.ru -saitilta oman numeron mukah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat