Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkäliitto valičči oman logon

Jegor Kukuškin on Karjalan tašavallan Kanšallisen teatterin monen spektaklin taiteilija, šamoin hiän piirušti teatterin OrAva-kyykkäjoukon logon.

Kuin aika näytti, kilpailun tehtävä ei ollun niin helppo kuin šen järještäjät arvauteltih. Kilpailuh liityttih muutoma ammatti- tai omatoimitaiteilija. Hyö työnnettih logon omie varianttija kilpailun arvoštelijakomiisilla. Kilpailun välitulokšista voit lukie ”Oman Muan” № 12, mi piäsi ilmah 29. kevätkuuta. Šilloin järještön loguo ei oltu valittu.

– Logon piiruštamini, niin kuin ni mualaukšen tai muun taitehentevokšen luomini, on še homma, kumpaseh tarviččou ei ainuoštah ammattineruo, ka vielä innoššuštaki, Karjalan tašavallan kyykkäliiton johtaja Marija Kundoz’orova šanou. – Meilä ei ollun kiirehtä ta myö niin ni vuottima šopivua piiruššušta, mi miellyttäis meitä, vaštuais järještön toimintua ta ois nykyaikani ta omaluatuni.

Näin ni eli KT:n Kyykkäliitto ta jatko omua tiomintua ilman loguo. Ka šykyšyllä petroskoilaini taiteilija Jegor Kukuškin toi oman piiruššukšen kačottavakši.

– Tämä on kuvan 59. piiruššuš, Jegor Kukuškin kerto. – Kyykkäpoika on tunnetun Mišlenin velli, vain puušta luajittu. Yksinkertani, ka nerokaš. Tämä kyykkäpoika on ylen positiivini. Še on hyväššä urheilukunnošša, šentäh kun peluau kyykkyä joka päivä. Šiinäki näkyy pelin karjalaisutta.

Piiruššuš heti miellytti Kyykkäliiton neuvošton jäšenie, logo oli hyväkšytty käyttöh ta pojalla šamašša oli annettu nimi – Kyykkä Kriukkalaini.

Grafiikkošuunnittelija Alisa Bulatova valmisti logon loppuh – piirušti šen muštana, ruškiena, šinisenä ta vihrienä, jotta järještö vois käyttyä loguo eri tapahtumissa šen formatin mukah.

– Konša kyykkä-peli otetah Olimpijakisojen ohjelmah, niin tuhanšie kyykänpeluajie ruvetah aštumah Punatorie myöten kyykkäpoika-puvut piällä, huaveillah Kyykkäliiton peruštajat.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat