Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Omamualazet” ruatah täytty vägie

Veškelyksen kyläteatru aives keriäy täyzii zualoi rahvastu. // Kuva: L’ubov’ Prisoškova

Jiädih jällel kylmy kezä, ruavot mečäs da ogrodas. Rahvahal rodih igävy da hyö ruvettih kerdymäh kirjastoh: paginale, ekskursieloih, repetitsieloih, redkollegien kerähmöh. Ijäkkähien ristikanzoin pruazniekakse, kudai pietäh 1. ligakuudu, etnokeskukses (sen tyves ruadaugi kirjasto – toim.) ozutettih Hyvien ristikanzoin elaigu -seerieh kuului fil’mu nimel “Aigu valličči meidy: toine oza”. Oraskuus ezitettih fil’man enzimäine oza, kuduas piähenginny oldih Anastasija Jelisejeva, Jekaterina Šamšina, Jaroslav Koval’čuk, Ol’ga Fomina da Jevgenija Kapitonova. Toizes ozas kerrottih Nikolai Šupkon, Ida Jermolajevan, Jevgenija Popovan, Valentina Pogrebovskajan da Jevgenija da Nikolai Makkojevien elaijas. Nämmii ristikanzoi yhtistäy voinanaigaine lapsus, kaikin hyö ollah kunnon ruadajat, kazvatettih hyvii lapsii da bunukkoi da nygöigi ei olla joute, ainos midägi hommatah.

Ligakuun vallankumovuksen 100-vuozipäiväkse Omamualazet-kluubah kuulujat valmistettih hyvät pruazniekkupivot...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat