Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paraš etnografini reissu

Matkua Vuokkiniemeh ta Kormilah järješšetäh omaluatusilla ilmapielušalukšilla, kumpasien matalla ei ole mitänä eštehie. // Kuva: Kuva otettu Velt-matkatoimiston arhiivašta

Kilpailuh otettih ošua matkatoimistot Venäjän eri puolilta. Kaikkieštah oli esitetty 466 projektie. Paraš etnografini reissu -nominatijošša voittajakši piäsi kalevalalaini Velt – karjalaisie matkoja -matkatoimisto, kumpani oli esittän uutta reissuo ”Ikivanhoja teitä myöten. Matka Vuokkiniemeh ta Kormilah.”

– Meijän matkatoimiston tariččoma matka Vuokkiniemeh ta Kormilah tulou šuositummakši meijän vierahien kešen, Velt-matkatoimiston ruatajat šanotah, – Myö järješšämmä tätä reissuo kešällä tai talvella. Kulkuneuvona käytämmä omaluatuista ilmapielušalušta, min matalla ei ole mitänä eštehie. Vuokkiniemeššä turistiloilla taritah mukavua etnografista materialie, Kormilan vierahanvaraset isännät ta paikan ainutluatini samovuaramusejo niise jiähäh turistien mieleh pitäkši aikua. 

Paraš etnografini reissu -nominatijon ošanottajien joukošša oli turistitoimistoja Rostov-na-Donu -kaupunkista šekä Alanijan ta Siperijan matkatoimistoja. Velt-matkatoimisto valmisti mukavan kuva-presentatijon. Šen lisäkši reissun esittäjät oltih karjalaispukuloissa ta kerrottih reissušta runoissa.

”Miteinpä muitein vois olla? Myöhän esittimä runonlaulajien šeutuo, matkatoimiston johtajat kirjutettih omalla saitilla internetissa. – Šuuret passipot Vuokkiniemen oppahilla ta eläjillä, Kormilan isännillä, kaikilla, ket ollah mukana tätä reissuo luatimašša ta niillä, ket kiinnoššuttih šiih. Myö ašniččima tämän palkinnon.”

Muitaki Karjalan matkatoimistojen matkoja ta ohjelmie oli palkittu täššä kilpailušša. Petroskoissa toimija Art-Travel-firma šai enšimmäisen šijan Paraš ruokamatka -nominatijošša. A Ruskeala-kivipuisto šai Ekologijan vuuvven matkoja -nominatijon piäpalkinnon.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat