Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ei unohu karjalan kieli!

Muamonkielien opaštajien muasteri-oppi -kilpailun kanšallini koloritti oli uškomatoin. Kilpailuh ošallistu yli 40 muamonkielen opaštajua eri puolilta Venäjyä. // Kuva: Kuvat: Marina Perttusen kuva-arhiivašta

Kilpailuh, mi piettih Moskovašša, yhty yli 40 ošallistujua-opaštujua Jamalin Nenetsian ta Hanti-Mansien autonomisista piirikunnista, Mordovijašta, Kalmikijašta, Ingušetijašta, Hakassijašta, Pohjois-Osetijašta, Altaista ta monista muista meijän muan tašavalloista. Kanšallini koloritti oli aivan uškomatoin!

Yksi tehtävistä oli kirjuttua esse teemalla Miun pedagogisie löytöjä. Meijän onnistu lukie Marinan essen ta šiinä on hyvin tärkeitä šanoja:

”Valitettavašti nykyaikana, karjalan kielen käyttöala on ylen äijälti šupistun. Ihanko totta, jotta tämä ainutluatuni kieli kohta kokonah unohtuu? Mintähpä meijän lapšet ta punukat ei voija tietyä kieltä? Hyvin rikeneh mietiskelin näitä kyšymykšie ta ne šuatih miut kiäntymäh pedagogisella alalla. Nykyjäh olen opaštaja ta miula on mahollisuš opaštua lapšilla vienankarjalua ta šillä keinoin auttua šäilyttämäh karjalaisien etnistä omaperäisyttä. Mie toivon, jotta miun kašvattiloista kašvetah hyvät ihmiset, kumpaset ruvetah šuvaimah ympärimuajilmua, ihmisie, luontuo. Vet’ Kotimua-rakkahuš alkau rakkauvešta pieneh kotimuah – šiih paikkah, missä ihmini on šyntyn. Miun lapšet tutuššutah karjalaisien kulttuurih, perintehih ta tapoih kieli- ta leikkiharjotukšien, starinojen, laulujen, tanššien, pruasniekkojen ta oppimatkojen kautti”.

Šemmoset kiinnoštunuot pedagogit ruatah Koštamukšešša ta še on ilon ta ylpeyven šyy. Ta uško šiitä, jotta karjalan kieli ei jouvu unohukših, eläy.

Marina Perttusella tämä ei ole enšimmäini ammatillini mäneššyš. Viime šulakuušša Aurinko-päiväkojin kašvattaja piäsi voittajakši Venäjän vuuvven kašvattaja -kilpailun tašavallan vaihiešša Muamonkielien kašvattaja -nominatijošša. A tuiskukuušša alovehellisešša Opaštajat luvetah lapšilla -kilpailušša kilpailun arvoštelijat oli merkitty, jotta Marinan esityš oli kaikista lämminhenkisin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat