Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Anuksen muan pajattai

Zoja Dmitrijevna Autio.

Zoja Aution elaigua voibi verrata pitkäh pajoh. Tämä hyväsydämelline naine enämbi nelliäkymmendy vuottu opasti pajattamah da suvaimah pajuo kui lapsii mugai vahnembii. Pyhänpiän hänen dovarišat, opastujat, ruadodovarišat da kaikin, ket hyvin tiettih Zoja Dmitrijevnua, kerävyttih Anuksen muuzikkuškolan tiloih mustelemah händy. Järjesti tämän mustelenduillan hänen opastui da jälgeh astui, Koivikko-ansamblin johtai Jelena Kudel’nikova. Sanelemah Zoja Dmitrijevnan ruavos da pajattamah hänen pajoloi tuldih Karjalan koivu -horan veteruanat, Sudaruški-naizien joukon pajattajat Riipuškalaspäi, hänen kazvatit Oravaine-ansamblispäi da tiettäväine, Karjalan koivu -rahvahan horan pajattajat. Sidä horuahäi Zoja Autio oli johtannuh 23 vuottu (1970 -1993). Eri festivualiloin, pajokilvoin da, kul’tuurupäivien ozanottajat da laureatat, horaniekat Zoja Dmitrijevnan aigua suadih korgien tunnustuksen omamualazien keskes da ulgomualgi. Naizet oldih pajattamas Leningruadan, Pskovan, Murmanskan da Arhangelin alovehil, ajeltih Ruoččih, Suomeh da Germuanieh.

– Tämän nerokkahan ristikanzanke minä tuttavuin vuvvennu 1974, konzu Anuksen piiri varustui pidämäh Kul’tuurupäivii Petroskois. Sih niškoi pidi löydiä parahii pajattajii. Zoja Autio perusti opastajien da päivykodiloin ruadajien horat. Yhtes niilöi horis pajatin minägi. Horaniekat hyvin ozutettih omua iččie nämmil Kul’tuurupäivil. Sit minä piäzin opastumah Gertsenan nimizeh Leningrudan pedagougizeh yliopistoh da opastundan aigua en pajatannuh. Vaste vuvvennu 1982 minä uvvessah vastavuin Zoja Autionke, konzu tulin Anuksen rahvahan horan enzimäzele repetitsiele. Sih aigah äijät opastajat da lapsienkazvattajat jo pajatettih täs horas. Sanon toven, pajattua oli ylen jygei: horan repertuaras suurekse ozakse oli karjalazii da vepsäläzii pajoloi. Ven’alazennu olles minä en tiedänyh karjalan kieldy, ga pidäy kiittiä Zoja Dmitrijevnua. Smietin, häi jogahistu ollus voinnuh opastua pajattamah hos mittumalgi kielel. Kolme kerdua nedälis Zoja Dmitrijevna keräi meidy harjoittelemah, toiči puaksumbahgi. Enzimäine minun ezitys yhtes Anuksen rahvahan horanke oli 7. kylmykuudu vuvvennu 1982. Ylen äijäl varain sidä. Pajattajes ainos kačoin Zoja Dmitrijevnah. Häi rounoku rauhoitti minuu omal kačahtuksel. Kahtestostu vuvves myö, Anuksen horan pajattajat, opastimmo ylen äijy čomua karjalastu pajuo. Nämmii pajoloi sai kuulta pruazniekkupäivin Karjalan ruadivosgi. Myö pajatimmo “Utkaine”, “Ruispeldo”, “Ruskei neičyt”, “Kaunis Karjal” da toizii pajoloi, sanelou Jelena Kudel’nikova, Koivikko-pajojoukon johtai, Anuksen rahvahan horan pajattai vuozinnu 1982-2010...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat