Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kauppa ilman pakkaušta

L’ubov’ Sorokina toivou, jotta tulevašša hiän šuau šiirtyä kaupan kaupunkin keškuštah. // Kuva: Natto Varpuni

Venäjällä enšimmäini tämäntyyppini kauppa on avattu Petroskoissa. Šiinä šuau oštua šuurimua, jauhuo, šuolua, šokeripeskuo, makaronie, mettä, pähkinyä, čäijyö, šiemenvoita, makijaisie.

– Meijän kaupašša käy kahen tyypin oštajie, kaupan emäntä L’ubov’ Sorokina kerto. – Yhet ollah oikiet luonnon šuojelijat. Hyö tahotah oštua tuottehie ilmain pakkaušta ta tullah omien puššien ta purkkien kera. Toisie oštajie kiinnoššetah tavarojen hinnat. Eryähät tavarat meilä ollah halvemmat äšen verkkokauppoih verrattuna. Heilä myö taričemma paperipakkaukšie, mitä voit käyttyä toistuvašti tai polttua kiukuašša.

VKontakte-sosialiverkošša kaupan ryhmäššä pietyn kyšelyn mukah puolet kyšelyn ošanottajista ruvettais käymäh oššokšilla tämmöseššä kaupašša, 20% ajattelou, jotta tämä on tyhjä ta turha asie, 20% kyšelyn ošanottajista šano, jotta kaupan ideja miellyttäy heitä, ka tuou lisyä vaivua.

Joka päivä kaupašša käy kolme-viisi oštajua. L’ubov’ Sorokinan mukah tämä on hyvä tuloš. Kaikista šuosituin tavata on makijaiset. 

– Kuukauven piäštä kaupan avajaisista mie luvin, mitä tavarua missä miärin myö möimä šekä pakkaukšie, još nämä tavarat olis myöty tavallisešša kaupašša. Yhen kuukauven aikana myö šiästimä 127 pakkaušta. Meijän muajilmah tuli 127 pakkaušta vähemmän.  

– Hyvä, kun Petroskoissa rupesi ruatamah kauppa, missä šuurimua ta muuta tavarua pannah šiun omih šäilytyšašteih, kaupan oštaja Katerina Kuz’mina šanou, – mie ompelin kankahašta monikertasie šäkkijä, kumpasissa šäilytämmä hetelmie. Lihua käymmä oštamašša nuapurikaupašta oman luatikon kera. Šamoin ni oššamma šyömistä lemmikillä omah pušših. Višših on mahotonta kieltäytyö kokonah pakkaukšen käytöštä, ka još tolkulla miettie oššokšien luatimista, niin voit valita šitä tavarua, min pakkaušta šiitä voisit käyttyä toiseh kertah tahi polttua dačalla kiukuašša. Lapšet nähäh vanhempien hellyä šuhtautumista luontoh ta ičeki ruvetah šamalla keinoin ruatamah.

Kaupan toiminnašša on proplemojaki: monie tavaroja, esimerkiksi lihua tahi voita, on vaikie myyvvä ilmain pakkaušta. Kuni kauppa on vielä pieni ta oštajieki on vähän, niin šuurin oša kaupan tavaroista ollah šemmosie, mitä voit pitemmän aikua šäilyttyä. Toičči tavarojen valmistajatki ei tahota myyvvä omie tuottehie šuurina luatikkoina. Nyt kauppa toimiu Petroskoin teollisušalovehella ta šinne on vaikie piäššä, još ei ole omua autuo.

L’ubov’ Sorokinan šuunnitelmissa on šiirtyä kauppa kaupunkin keškuštah. Kaupan emäntä huaveilou, jotta šiitä tulis ei yksistäh kauppa, vain tilat, missä voitais järještyä luventoja ta koulutušpitoja ta levittyä tietoja jätteijen vähentämiseštä.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat