Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Linnut annetah innoššušta

Juri Lumpijevin Innoššuš-valokuvanäyttely on avattu Karjalan tašavallan Kanšallisen kirjašton tiloissa.

Juri Ivanovič Lumpijev on aunukšelaini karjalaini. Hiän on kašvan ta käynyn koulušša Aunukšešša. Armejan jälkeh taiteilija myöšty kotimuallah ta nytki eläy ta ruatau šielä. Juri Lumpijev ruatau Aunukšen maitokombinaatilla ta laulau Terveh briha -kuorošša. Mieš on harraštan valokuvaušta vuuvvešta 2007. Hänen valokuvie esitettih Aunukšešša, Kontupohjašša, Petroskoissa, Tihvinäššä, Priäžän ta Aunukšen piirien kyläkouluissa ta kirjaštoissa.

– Itikköjen ta lintujen valokuvuamini vuatiu äijän aikua ta käršivällisyttä, Juri Ivanovič kerto. – Tämän lisäkši pitäy tietyä paikkoja, missä yhtä tai toista lintuo voit nähä, pitäy tietyä, mitä ne šyyvväh ta missä luajitah pešie. Konša on šopiva šiä ta aika, nin lähen ”mečäššykšeh”. Še on aivan oikie mečäššyš! Yheštä linnušta tavallah otan monta monituista kuvua ta hyvin rikeneh šiitä šuurešta kuvamiäräštä valičen vain yhen kunnon kuvan.

– Juri Lumpijevin ruavot näytetäh, kuin herkäšti kuvuaja šuhtautuu luontoh ta kiännetäh meitä luonnon šuojelun puoleh, biologisien tietojen tohtori, lintujen tietäjä ta valokuvuajan kaveri Nikolai Lapšin šano. – Mie ušeičči käyn Aunukšen piirissä lintuja tarkkual’emašša ta tutkimašša. Aunukšen šeuvulla on äijän peltoja ta avonaisie maita. Näin ni täššä näyttelyššä on enemmän peltolintujen kuvie.

Innoššuš-valokuvanäyttely on mukava aikuhisilla ta i lapšilla. Täššä voit nähä šemmosien lintujen kuvie, kuin tikka, väistäräkki, käpylintu, tetri, hanhi, kurki, harakka, närhi ta muut.

Valokuvien lisäkši näyttelyššä voit kuulla Karjalan lintujen iänijä. Näyttely on avoinna Kanšallisen kirjašton näyttelyšalissa 21. talvikuuta šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat