Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voinuhistourien peittožuot

Generualoin peittoliitto -kniigan painosmiäry on aiga suuri – 10 000 kappalehtu.

Ivan Iljič Sergejev oli rodivunnuh karjalazeh pereheh Vieljärven lohkon Kinelahteh vuvvennu 1927. Suuren ižänmuallizen voinan algavuttuu Ivan oman perehen da kyläläzienke puutui suomelazien okkupatsieh. Sen loppiettuu 16-vuodehistu brihua mobiliziiruittih armieh. Armieh piästyy hänes rodih bul’kuambuju, sit – ambujuradistu voinulendokonehel. Sen ližäkse Ivan oli Stalinskii sokol -armiilehten voinukorrespondentannu. Armien jälles mies piäzi opastumah partiiškolah, a sen loppiettuu häi ruadoi rakendusalal.

Armieh piästyy Iivanale himoitti tiediä, mindäh karjalazii ei pietty moizinnu  rahvahinnu, kedä voibi uskuo, mindäh frontale kučuttih karjalazii brihoi, kudualoile vaste täydyi 16 vuottu. Vastavuksii nämmih kyzymyksih Ivan ečči äijy vuottu. Arhiivois löyttylöi dokumentoi da materjualoi Ivan käytti omis kirjutuksis, kuduat painettih karjalazis lehtis da žurnualois, sanommo, “Nevvostolaine voinumies”, “Rahvahien ystävälližys”, “Punalippu” da “Sever”. Generualoin peittoliitto-tevoksen lyhyt versii nimel “Eho minuvšei voini” (“Mennyön voinan kajahtus”) painettih Komsomolets-lehtes, ga lehten kappalehet kerras otettih iäres laukoispäi, toimittaihäi, kudai andoi luvan painua tevoksen, työttih iäres ruavospäi. Kogonah kerätty kniigu piästettih ilmoih vaigu vuvvennu 1995. Täs dielos kirjuttajale avvutettih Karjalan zakonoinhyväksyndykerähmön endine deputuattu Mihail Goškijev da kirjuttai Viktor Potijevskii. Pahakse mielekse, Ivan Sergejev kuoli kahtu kuudu enne kniigan ilmah piästämisty... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat